Skip to main content
EU:n elin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

European Economic and Social Committee - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita eturyhmiä
 • Presidentti: Oliver Röpke
 • Jäsenet: 329 jäsentä kaikista EU-maista
 • Perustettu: vuonna 1957
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, jonka jäseninä on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajia. Se antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille sekä toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä.

Mitä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tekee?

ETSK:n kautta eturyhmät voivat virallisesti vaikuttaa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin. Sen päätehtävinä on

 • varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja pyrkiä yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen
 • toimia työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käydä niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää tällä tavoin niiden osallisuutta EU:ssa
 • edistää Euroopan yhdentymisen arvoja ja ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asiaa.

Kokoonpano

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet edustavat erilaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita EU:ssa, muun muassa yrityksiä, ammattijärjestöjä ja muita eturyhmiä. Kukin maa valitsee omat jäsenensä, ja EU:n neuvosto nimittää heidät tehtävään viisivuotiseksi toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia. Maakohtainen jäsenmäärä riippuu maan väkiluvusta.

Komitean jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet jakautuvat komitean sisällä kolmeen ryhmään:

 • työnantajat
 • työntekijät
 • muut eturyhmät (esim. maataloustuottajat, kuluttajat).

Miten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toimii?

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio pyytävät ETSK:lta lausuntoja perussopimuksissa määrätyillä aloilla. Komitea voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan.

Komitean jäsenet tekevät työtä koko EU:n hyväksi ja ovat maansa hallituksesta riippumattomia. He kokoontuvat täysistuntoon 9 kertaa vuodessa. Lausunnot hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Täysistuntojen valmistelusta vastaavat alakohtaiset erityisjaostot ja neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset”. ETSK seuraa EU:n strategioiden edistymistä nk. seurantaryhmien kautta.

ETSK vaihtaa tietoja ja käy keskustelua säännöllisesti alueellisten ja kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa kaikkialla EU:ssa.

ETSK:n yhteydet kansalaisiin

ETSK järjestää monenlaisia taide-, nuoriso- ja muita tapahtumia, joiden tavoitteena on tuoda EU:ta lähemmäksi kansalaisia.

Lisätietoa

Henkilöhakemisto

Lausunnot ja asiakirjat

Julkaisut

ETSK:n tietopalvelukeskus

Vierailut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)
Verkkosivusto
https://www.eesc.europa.eu/fi
Puhelinnumero
+32 2 546 90 11
Faksinumero
+32 2 546 90 11
Postiosoite
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media