Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne 

Ustrój polityczny

Dania jest monarchią konstytucyjną. W Danii obowiązuje przedstawicielski system parlamentarny z szefem rządu – premierem oraz głową państwa – monarchą, który pełni funkcje ściśle reprezentacyjne i protokolarne. W skład Królestwa Danii wchodzą również dwa niezależne państwa położone na Atlantyku, które nie są członkami UE: Wyspy Owcze i Grenlandia. 

Handel i gospodarka

Dania zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości PKB na mieszkańca. Wskaźnik ten wynosi 48 400 euro i jest znacznie wyższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Danii w całkowitym PKB UE wynosi 2,3 proc.  

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)   

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)   

Dania w UE  

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Dania wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?  

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.    

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki, którą wpłacają do unijnego budżetu. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.   

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.  

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.    

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym  

Projekty finansowane przez UE w Danii   

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.   

Dowiedz się więcej o tym, jak Dania się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.