Přejít na hlavní obsah

Přehled 

Politický systém

Dánsko je konstituční monarchií se zastupitelským parlamentním systémem. V čele vlády stojí ministerský předseda. Panovník má jako hlava státu formálně v rukou výkonnou moc, ale jeho role je především reprezentativní a ceremoniální. K Dánskému království rovněž patří dvě autonomní země v Atlantském oceánu, které však nejsou součástí Evropské unie: Faerské ostrovy a Grónsko. 

Obchod a ekonomika

Pokud jde o HDP na obyvatele, je Dánsko v Evropské unii na třetím místě s 48 400 eur, což je výrazně nad průměrem EU (35 500 eur). Tvoří tak 2,3 % celkového HDP EU.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)   

Dánsko v EU  

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Dánsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU je nástrojem k zajištění toho, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou silou. EU jej využívá k financování svých priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody členství v EU výrazně převyšují výši příspěvků do rozpočtu Unie a příkladů existuje řada. Tak například všechny členské státy jsou součástí jednotného trhu a sdílejí přístup ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu či změny klimatu. Jejich občané mohou navíc díky členství využívat i zcela konkrétních výhod, jako je lepší dopravní infrastruktura, modernizované a digitalizované veřejné služby nebo špičková lékařská péče.   

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.  

Rozpočet EU není jen o příjmech a výdajích – společným přispěním se země snaží zasadit o to, aby se Evropa i celý svět staly lepším místem pro život nás všech.    

Výdaje a příjmy z rozpočtu EU podle země a roku  

Projekty realizované v Dánsku za finančního přispění EU   

Prostředky z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, výzkum či ochranu životního prostředí.   

Zde najdete více informací o tom, jakým způsobem Dánsko čerpá finanční prostředky z rozpočtu EU, a o fondech na podporu oživení ve vašem regionu či zemi.