Gå til hovedindholdet

Overblik 

Politisk system

Danmark er et konstitutionelt monarki. Danmark har et repræsentativt parlamentarisk system med en statsminister, der er regeringschef, og en konge, der er statsoverhoved, men som reelt kun har en repræsentativ og ceremoniel funktion. Desuden er to selvstyrende lande i Atlanterhavet, nemlig Færøerne og Grønland, en del af det danske rigsfællesskab. De står begge uden for EU. 

Handel og økonomi

Danmark ligger på tredjepladsen i Den Europæiske Union målt i BNP pr. indbygger med 48 400 EUR, hvilket er et godt stykke over EU-gennemsnittet (35 500 EUR). Det tegner sig for 2,3 % af EU's samlede BNP.  

(Kilde: Eurostat — tal for BNP pr. indbygger og BNP)   

(Kilde: Eurostat — tal for eksport og import)   

Danmark i EU  

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Danmark fra EU?  

EU-budgettet skal sikre, at Europa forbliver demokratisk, fredeligt, velstående og konkurrencedygtigt. EU bruger det til at finansiere sine prioriteter og store projekter, som de fleste enkelte EU-lande ikke kan finansiere på egen hånd.    

Fordelene ved EU-medlemskabet overstiger betydeligt størrelsen af bidraget til EU-budgettet. Det er der mange eksempler på. Alle medlemslande har gavn af det indre marked, den fælles tilgang til udfordringer i forbindelse med migration, terrorisme og klimaændringer og konkrete gevinster såsom bedre transportinfrastruktur, moderne og digitale offentlige tjenester samt lægebehandling på højeste niveau.   

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes på et retfærdigt grundlag: jo større landets økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.  

EU-budgettet handler ikke om at give og tage – det handler om i fællesskab at gøre Europa og verden til et bedre sted for os alle.    

EU-budgetudgifter og -indtægter pr. land og pr. år  

EU-finansierede projekter i Danmark   

Pengene på EU-budgettet er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.   

Læs mere om, hvordan Danmark drager fordel af EU-midler, og om genopretningsmidler i dit land eller din region.