Siirry pääsisältöön

Perustiedot 

Valtiomuoto:

Tanska on perustuslaillinen monarkia. Sen edustuksellisessa parlamentaarisessa järjestelmässä hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä kuningatar tai kuningas, jonka tehtävät ovat käytännössä ainoastaan edustuksellisia. Tanskan kuningaskuntaan kuuluu myös kaksi Atlantilla sijaitsevaa autonomista maata, joista kumpikaan ei ole EU:n jäsen: Färsaaret ja Grönlanti. 

Kauppa ja talous

Tanskan BKT asukasta kohti on Euroopan unionin kolmanneksi korkein, 48 400 euroa, joka on selvästi yli EU:n keskiarvon (35 500 euroa). Sen osuus on 2,3 prosenttia koko EU:n BKT:sta.  

(Lähde: Eurostat – BKT asukasta kohti ja BKT)   

(Lähde: Eurostat – vienti ja tuonti)   

Tanska EU:ssa  

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Tanska maksaa ja saa EU:ssa?  

EU:n talousarvion avulla varmistetaan, että EU on jatkossakin demokraattinen, rauhanomainen, vauras ja kilpailukykyinen alue. EU rahoittaa talousarviostaan ensisijaisia tavoitteitaan ja suuria hankkeita, joita useimmat yksittäiset EU-maat eivät pystyisi yksin rahoittamaan.    

EU:n jäsenyydestä saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Kaikki jäsenmaat hyötyvät sisämarkkinoista, yhteisistä toimintalinjoista muuttoliikkeeseen, terrorismiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin yhteisiin haasteisiin vastaamisessa sekä konkreettisista hyödyistä, kuten liikenneinfrastruktuurin parantamisesta, julkisten palvelujen uudistuksista ja digitalisaatiosta sekä huipputason sairaanhoidosta.   

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.  

EU:n talousarviossa ei ole kyse antamisesta ja ottamisesta, vaan siitä, että pyritään yhdessä tekemään Euroopasta ja maailmasta meille kaikille parempi paikka.    

EU:n tulot ja menot – vuosi- ja maakohtaista tietoa  

EU:n rahoittamat hankkeet Tanskassa   

EU:n talousarviovaroilla rahoitetaan ohjelmia ja hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.   

Lisätietoa EU-rahoituksesta Tanskassa ja elpymistukivälineen varojen käytöstä.