Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πολιτικό σύστημα

Η Μάλτα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με ένα μόνο νομοθετικό σώμα. Ο ρόλος του Προέδρου είναι κυρίως εθιμοτυπικός. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης. 

Εμπόριο και οικονομία

Η Μάλτα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 36 900 ευρώ, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύει το 0,1 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.

(Πηγή: Eurostat — αριθμητικά στοιχεία για το κατά κεφαλή ΑΕΠ και το ΑΕΠ) 

(Πηγή: Eurostat - αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)  

Η Μάλτα στην ΕΕ

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Μάλτα και πόσα εισπράττει από την ΕΕ; 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ τον χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της, καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το ύψος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποκομίζουν και απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.  

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που καταβάλλει —και αντιστρόφως. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στην προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.   

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα 

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Μάλτα 

Τα ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.  

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Μάλτα επωφελείται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα ταμεία ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.