Direct naar de inhoud

Overzicht

Politiek bestel

Malta is een parlementaire republiek met één kamer. De president heeft een grotendeels ceremoniële rol. De minister-president is de regeringsleider. 

Handel en economie

Malta staat met 36.900 euro op de tiende plaats in de Europese Unie wat bbp per hoofd van de bevolking betreft, ruim boven het EU-gemiddelde (35.500 euro). Het is goed voor 0,1% van het totale bbp van de EU.

(Bron: Eurostat-cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp) 

(Bron: Eurostat-cijfers voor in- en uitvoer)  

Malta in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Malta? 

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren. 

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.  

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. 

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.   

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar 

Door de EU gefinancierde projecten in Malta 

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.  

Lees meer over hoe Malta profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.