Přejít na hlavní obsah

Přehled

Politický systém

Malta je parlamentní republikou. Prezident/ka má především reprezentativní úlohu. V čele vlády stojí premiér/ka. 

Obchod a ekonomika

Pokud jde o HDP na obyvatele, je Malta v současné době v Evropské unii na desátém místě s 36 900 eury, což je výrazně nad průměrem EU (35 500 eur). Představuje 0,1 % celkového HDP Evropské unie.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP) 

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)  

Malta v EU

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Malta poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává? 

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. Evropská unie jej používá k financování priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama. 

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.  

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. 

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.   

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku 

Projekty realizované na Maltě za finančního přispění EU 

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.  

Další informace o tom, jak Malta využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech