Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση 

Πολιτικό σύστημα

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή συνταγματική μοναρχία με αρχηγό κράτους —τον μονάρχη— και αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— σε ένα πολυκομματικό σύστημα. Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων κατανέμονται σε 3 κυβερνητικά επίπεδα: την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις 3 γλωσσικές κοινότητες (ολλανδόφωνη, γαλλόφωνη και γερμανόφωνη) και τις 3 περιφέρειες (Φλάνδρα, Βρυξέλλες και Βαλονία). Από νομική άποψη είναι όλες ισότιμες, αλλά έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες σε διαφορετικούς τομείς. Η πόλη των Βρυξελλών, μαζί με τις πόλεις του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Εμπόριο και οικονομία

Το Βέλγιο καταλαμβάνει την έκτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 42 400 ευρώ, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύει το 3,4 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.  

(Πηγή: Eurostat — στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ΑΕΠ)   

(Πηγή: Eurostat - αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)   

Το Βέλγιο στην ΕΕ  

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει το Βέλγιο και πόσα εισπράττει από την ΕΕ;  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ τον χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της, καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους.    

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το ύψος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποκομίζουν και απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.   

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που καταβάλλει —και αντιστρόφως.  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στην προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.    

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα  

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Βέλγιο   

Τα ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.   

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο το Βέλγιο επωφελείται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα ταμεία ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.