Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne 

Ustrój polityczny

Belgia jest federalną monarchią konstytucyjną. Na czele państwa stoi król, a na czele wielopartyjnego rządu – premier. Uprawnienia do podejmowania decyzji są podzielone między trzy szczeble administracji rządowej: rząd federalny, trzy wspólnoty językowe (flamandzka, francuska oraz niemiecka) i trzy regiony (Flandria, region stołeczny Brukseli i Walonia). Wszystkie one są równe pod względem prawnym, lecz mają uprawnienia i obowiązki w różnych dziedzinach. Bruksela, wraz z Luksemburgiem i Strasburgiem, jest jedną z trzech oficjalnych siedzib instytucji Unii Europejskiej. 

Handel i gospodarka

Belgia zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości PKB na mieszkańca. Wskaźnik ten wynosi 42 400 euro i jest znacznie wyższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Belgii w całkowitym PKB UE wynosi 3,4 proc.  

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)   

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)   

Belgia w UE  

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Belgia wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?  

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.    

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki, którą wpłacają do unijnego budżetu, i jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.   

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.  

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.    

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym  

Projekty w finansowanie przez UE w Belgii   

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.   

Dowiedz się więcej o tym, jak Belgia się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.