Přejít na hlavní obsah

Přehled 

Politický systém

Belgie je federální konstituční monarchie, založená na systému plurality politických stran. Hlavou státu je král, v čele exekutivy stojí předseda vlády. Rozhodovací pravomoci jsou rozděleny mezi tři úrovně státní správy: federální vládu, tři jazyková společenství (francouzské, vlámské a německy mluvící) a tři regiony (hlavní město Brusel, Valonsko a Vlámsko). Všechny tři mají rovnocenné právní postavení, mají však pravomoci a odpovědnost v odlišných resortech. Brusel je společně s Lucemburkem a Štrasburkem oficiálním sídlem evropských orgánů a institucí. 

Obchod a ekonomika

Pokud jde o HDP na obyvatele, umístila se Belgie v Evropské unii na šestém místě s 42 400 eur, což je výrazně nad průměrem EU (35 500 eur). Tvoří tak 3,4 % celkového HDP EU.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvatele a HDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)   

Belgie v EU  

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Belgie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU je nástrojem k zajištění toho, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou silo EU jej využívá k financování svých priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody vyplývající členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Tak například všechny členské státy jsou součástí jednotného trhu a sdílejí přístup ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu či změny klimatu. Jejich občané mohou díky členství využívat i zcela konkrétních výhod, jako je lepší dopravní infrastruktura, modernizované a digitalizované veřejné služby nebo špičková lékařská péče.   

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá, a naopak.  

Rozpočet EU není jen o příjmech a výdajích – společným přispěním se země snaží zasadit o to, aby se Evropa i celý svět staly lepším místem pro život nás všech.    

Výdaje a příjmy z rozpočtu EU podle země a roku  

Projekty realizované v Belgii za finančního přispění EU   

Prostředky z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, výzkum či ochranu životního prostředí.   

Zde najdete více informací o tom, jakým způsobem Belgie čerpá finanční prostředky z rozpočtu EU, a o fondech na podporu oživení ve vašem regionu či zemi.