Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επισκόπηση

Πολιτικό σύστημα

Το πολίτευμα των Κάτω Χωρών είναι κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης και ο μονάρχης ο αρχηγός του κράτους. Το συμβούλιο των υπουργών ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Η χώρα διαιρείται σε 12 επαρχίες και 342 δήμους. Διαιρείται επίσης σε 21 υδατικά διαμερίσματα, τα οποία διοικούνται από ένα εκτελεστικό συμβούλιο με αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης των υδάτων. 6 υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Καραϊβικής ανήκουν επίσης στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Ωστόσο, τα εδάφη αυτά δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Εμπόριο και οικονομία

Οι Κάτω Χώρες καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 46 300 ευρώ, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύουν το 5,9 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.

(Πηγή: Eurostat — αριθμητικά στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ΑΕΠ)

(Πηγή: Eurostat —αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)

Οι Κάτω Χώρες στην ΕΕ

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλουν οι Κάτω Χώρες και πόσα εισπράττουν από την ΕΕ;   

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό για να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της, καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους.

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το ύψος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποκομίζουν και απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον ενωσιακό προϋπολογισμό υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που καταβάλλει —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στην προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα

  

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στις Κάτω Χώρες

Χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —όπως είναι τα έργα οδοποιίας, η επιδότηση ερευνητών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι Κάτω Χώρες επωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα κονδύλια ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.