Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Politinė sistema

Nyderlandai yra parlamentinė konstitucinė monarchija. Ministras pirmininkas yra vyriausybės vadovas, o monarchas yra valstybės vadovas. Vykdomosios valdžios galias turi ministrų taryba. Šalis suskirstyta į 12 provincijų ir 342 savivaldybes. Ji taip pat padalyta į 21 vandenų apskritis, kurias valdo vykdomoji valdyba, turinti vandenvaldos reikalų kompetenciją. Nyderlandų Karalystei taip pat priklauso 6 užjūrio kraštai ir teritorijos Karibų jūros regione. Tačiau šios teritorijos nėra ES dalis.

Prekyba ir ekonomika

Nyderlandai užima ketvirtą vietą Europos Sąjungoje pagal BVP vienam gyventojui – 46 300 EUR, t. y. gerokai viršija ES vidurkį (35 500 EUR). Nyderlandų BVP sudaro 5,9 proc. viso ES BVP.

(Šaltinis: Eurostatas. BVP vienam gyventojui ir BVP duomenys)

(Šaltinis: Eurostatas. Eksporto ir importo duomenys)

Nyderlandai Europos Sąjungoje

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Nyderlandai moka ir kiek gauna iš ES?   

ES biudžetas yra priemonė, kuria užtikrinama, kad Europa ir toliau būtų demokratiška, taiki, klestinti ir konkurencinga jėga. ES biudžetą naudoja savo prioritetams ir dideliems projektams, kurių dauguma atskirų ES šalių negalėtų finansuoti vienos, finansuoti.

Narystės ES nauda gerokai viršija ES biudžeto įnašų dydį – yra daug to pavyzdžių. Visoms valstybėms narėms naudinga tai, kad jos yra bendrosios rinkos dalis, drauge sprendžia bendras migracijos, terorizmo ir klimato kaitos problemas ir užsitikrina konkrečią naudą, pavyzdžiui, geresnę transporto infrastruktūrą, modernizuotas ir skaitmenizuotas viešąsias paslaugas ir pažangiausią medicininį gydymą.

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetas nėra susijęs vien su mokėjimu ir lėšų rinkimu – juo siekiama bendrai prisidėti prie to, kad Europa ir pasaulis taptų geresne vieta mums visiems.

ES biudžeto išlaidos ir pajamos pagal šalis ir metus

  

ES finansuojami projektai Nyderlanduose

ES biudžeto lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Nyderlandams ir kokios ekonomikos gaivinimo lėšos skiriamos jūsų šaliai ar regionui.