Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Politični sistem

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Svet ministrov ima izvršilno oblast. Državo sestavlja 12 pokrajin in 342 občin. Razdeljena je tudi na 21 vodnih območij, na čelu katerih je izvršni odbor, ki je pristojen za urejanje zadev na področju upravljanja z vodami. Nizozemska vključuje tudi šest čezmorskih držav in ozemelj v Karibih, ki niso del EU.

Trgovina in gospodarstvo

Nizozemska je po BDP na prebivalca v višini 46 300 evrov na četrtem mestu v Evropski uniji, kar je precej nad povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 5,9 % skupnega BDP EU.

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)

Nizozemska v Evropski uniji

Proračun in financiranje

Koliko Nizozemska prispeva in koliko sredstev prejme od EU   

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih

  

Projekti na Nizozemskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.

Več informacij o koristih, ki jih ima Nizozemska od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.