Direct naar de inhoud

Samenvatting

Staatsbestel

Nederland is een parlementaire constitutionele monarchie. De minister-president is het hoofd van de regering en de monarch is staatshoofd. De uitvoerende macht ligt bij de ministers. Het land is verdeeld in 12 provincies en 342 gemeenten. Het is ook verdeeld in 21 waterschappen, bestuurd door een college van dijkgraaf en heemraden, die bevoegd zijn voor de waterhuishouding. 6 landen en gebieden overzee in het Caribisch gebied maken ook deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze landen en gebieden maken echter geen deel uit van de EU.

Handel en economie

Nederland staat met 46 300€ op de vierde plaats in de Europese Unie wat bbp per hoofd van de bevolking betreft, ruim boven het EU-gemiddelde (35 500€). Daarmee is Nederland goed voor 5,9 % van het totale bbp van de EU.

(Bron: Eurostat- cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)

(Bron: Eurostat - cijfers voor in- en uitvoer)

Nederland in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Nederland?   

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar

  

Door de EU gefinancierde projecten in Nederland

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.

Meer informatie: hoe Nederland profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.