Skip to main content

EU:n historia vuodesta 2020 nykypäivään

Tammikuu 2020 – EU:n yhteiset covid-19-pandemian torjuntatoimet

Covid-19-pandemia aiheuttaa vakavan kansanterveyskriisin ja käynnistää talouden laskusuhdanteen. EU ja sen jäsenmaat tekevät yhteistyötä, jolla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmien toimintakykyä, hillitään koronaviruksen leviämistä ja pyritään turvaamaan rokotteiden saanti EU:ssa ja myös sen ulkopuolella. EU-maiden johtajat sopivat rahoituskokonaisuudesta, joka on laajin EU:n talousarviosta koskaan rahoitettu elpymispaketti. Sen painopiste on vihreässä ja digitaalisessa elpymisessä, mikä on linjassa vuoteen 2050 ulottuvan EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa.

31.1.2020 – Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta

Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta 47 vuoden jäsenyyden jälkeen. Tästä alkaa uusi aikakausi maan suhteissa EU:hun.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset suhteet

Huhtikuu 2021 – Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyy

EU käynnistää Euroopan tulevaisuuskonferenssin, joka kestää koko vuoden. Kyseessä on uudenlainen kuulemisprosessi, jossa EU-kansalaiset voivat kertoa toiveitaan ja vaikuttaa siihen, millaiseksi EU kehittyy tulevaisuudessa. 

Helmikuu 2022 – Venäjä hyökkää Ukrainaan

EU ja sen kansainväliset kumppanit tuomitsevat jyrkästi Venäjän perusteetta ja provosoimatta käynnistämän hyökkäyssodan. EU määrää useaan otteeseen ankaria pakotteita Venäjälle ja antaa Ukrainalle taloudellista, humanitaarista, sotilaallista ja muuta apua.