Skip to main content

Eiropas Savienības vēsture 1970–1979

Kopiena pieaug – pirmā paplašināšanās

Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste pievienojās Eiropas Kopienām 1973. gada 1. janvārī, palielinot dalībvalstu skaitu līdz 9 valstīm. 1973. gada oktobra arābu un Izraēlas karš izraisa enerģētikas krīzi un ekonomikas problēmas Eiropā.

Līdz ar diktatūras gāšanu Grieķijā, Portugālē un Spānijā demokrātija Eiropā paplašinās. ES sāk pārskaitīt lielas naudas summas reģionālās politikas ietvaros darbavietu un infrastruktūras izveidei nabadzīgākajos apgabalos. Iedzīvotāji pirmo reizi ievēl Eiropas Parlamenta deputātus tiešās vēlēšanās 1979. gadā.

1970. gadi – vides aizsardzība ir darba kārtībā

Eiropas kopienas, lai aizsargātu vidi, pieņem tiesību aktus, ieviešot jēdzienu “piesārņotājs maksā”. Tiek dibinātas daudzas vides NVO.

1973. gada 1. janvāris – no 6 līdz 9 dalībvalstīm

Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste oficiāli pievienojas Eiropas Kopienām, dalībvalstu skaitu palielinot līdz 9 valstīm.

1973. gads – naftas krīze skar Eiropu

Pēc arābu un Izraēlas kara oktobrī Tuvo Austrumu naftas ražotājvalstis ievērojami paaugstina cenas un ierobežo tirdzniecību ar dažām Eiropas valstīm, radot ekonomiskas problēmas visā EEK.

1974. gada 10. decembris – atšķirību samazināšana starp reģioniem

Apliecinot solidaritāti, EEK vadītāji vienojas par nozīmīga jauna fonda izveidi Eiropas reģionālās politikas ietvaros. Mērķis ir pārvietot līdzekļus no bagātiem reģioniem uz nabadzīgajiem reģioniem, lai uzlabotu infrastruktūru, piesaistītu ieguldījumus un radītu darbvietas. Eiropas Reģionālās attīstības fonds tiek izveidots nākamajā gadā.

1974–1975 — jaunās demokrātijas Portugālē, Grieķijā un Spānijā

Salazara režīma gāšana Portugālē un militārā režīma sabrukums Grieķijā 1974. gadā, kā arī Spānijas ģenerāļa Franko nāve 1975. gadā, pielika punktu šīm diktatūrām Eiropā. Šīs trīs valstis apņemas ieviest demokrātisku pārvaldi, kas ir svarīgs solis ceļā uz turpmāku dalību Eiropas Kopienās.

1979. gada jūnijs – notiek pirmās tiešās Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Eiropas pilsoņi pirmo reizi tieši ievēlē Eiropas Parlamentadeputātus. Iepriekš deputātus deleģēja nacionālie parlamenti. Deputāti darbojas Eiropas mēroga politisko grupu ietvaros, nevis nacionālās delegācijās.