Skip to main content

Euroopa Liidu ajalugu 1970–1979

Kasvav ühendus – Esimeste uute liikmete ühinemine

1. jaanuaril 1973 ühinesid Euroopa ühendustega Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik, suurendades liikmesriikide arvu üheksani. Araabia riikide ja Iisraeli sõda 1973. aasta oktoobris vallandas Euroopas energiakriisi ja tõi kaasa majandusprobleemid.

Kreekas, Portugalis ja Hispaanias kukutati diktatuur, mis aitas demokraatial Euroopas levida. ELi regionaalpoliitika raames asuti eraldama suuri summasid, et luua vaesemates piirkondades töökohti ja arendada taristut. 1979. aastal leidsid aset Euroopa Parlamendi liikmete esimesed otsevalimised.

1970. aastad – Päevakorras keskkonnakaitse

Euroopa ühendustes võeti vastu esimesed aktid keskkonna kaitsmiseks ja kasutusele tuli põhimõte „saastaja maksab“. Loodi palju valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone.

1. jaanuar 1973 – Liikmesriikide arv suurenes kuuelt üheksale

Pärast seda, kui Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik ühinevad ametlikult Euroopa ühendustega, on selles liikmeid kokku üheksa.

1973 – Euroopat tabas naftakriis

Pärast oktoobris toimunud araabia riikide ja Iisraeli sõda kehtestasid Lähis-Ida naftat tootvad riigid suure hinnatõusu ja piirasid müüki teatavatesse Euroopa riikidesse. See tekitas majandusraskusi kogu EMÜ.

10. detsember 1974 – Erinevuste vähendamine piirkondade vahel

Näitamaks üles solidaarsust leppisid Euroopa Majandusühenduse juhid kokku Euroopa regionaalpoliitika raames uue suure fondi loomises. Fondi kaudu püüti suunata raha rikastest piirkondadest vaestesse, et parandada taristut, meelitada ligi investeeringuid ja luua uusi töökohti. Järgmisel aastal loodigi Euroopa Regionaalarengu Fond.

1974–1975 – Portugalis, Kreekas ja Hispaanias kehtestati demokraatia

Salazari režiimi kukutamine Portugalis ja sõjaväelise valitsuse kokkuvarisemine Kreekas 1974. aastal ning Hispaania kindral Franco surm 1975. aastal märkis nende diktatuuride lõppu Euroopas. Need riigid võtsid omaks demokraatlikud tavad, mis oli oluline samm nende tulevase Euroopa ühenduste liikmesuse suunas.

Juuni 1979 – Esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised

Euroopa kodanikud said esimest korda valida Euroopa Parlamendiliikmeid otsevalimistel. Varem olid parlamendiliikmeid läkitanud riikide parlamendid. Istungitesaalis paiknevad parlamendiliikmed Euroopa-üleste fraktsioonide, mitte riikide delegatsioonide kaupa.