Přejít na hlavní obsah

Historické Evropké unie 1970–79

Společenství se poprvé rozšiřuje – vstupují první noví členové

1. ledna 1973 přistupují k Evropským společenstvím Dánsko, Irsko a Spojené království, čímž se počet členských států zvyšuje na 9. Arabsko-izraelská válka v říjnu 1973 způsobuje v Evropě energetickou krizi a ekonomické problémy.

V Řecku, Portugalsku a Španělsku jsou svrženy tamější diktatury. Demokracie v Evropě se rozšiřuje. V rámci regionální politiky se začínají převádět značné částky na podporu vytváření pracovních míst a budování infrastruktury v chudších oblastech. V roce 1979 se konají první přímé volby občanů Evropského parlamentu.

70. léta 20. století – na pořad jednání se dostává ochrana životního prostředí

Evropská společenství přijímají zákony na ochranu životního prostředí, které zavádějí koncept „znečišťovatel platí“. Zakládá se mnoho nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí.

1. ledna 1973 – ze 6 členů se stává 9

Ze 6 členů se stává 9: k Evropským společenstvím se oficiálně připojuje Dánsko, Irsko a Spojené království.

1973 – Evropa se ocitá v ropné krizi

V návaznosti na říjnovou arabsko-izraelskou válku země produkující ropu na Blízkém východě výrazně zvyšují ceny a omezují prodej do některých evropských zemí. To v celé EHS vyvolá ekonomické problémy.

10. prosince 1974 – zmenšení rozdílů mezi regiony

Vedoucí představitelé EHS v rámci vzájemné solidarity uzavírají dohodu o vytvoření významného nového fondu v rámci evropské regionální politiky. Jejím účelem je převádět finanční prostředky z bohatých regionů do těch chudších s cílem zlepšit infrastrukturu, přilákat investice a podnítit vznik pracovních míst. V následujícím roce je zřízen Evropský fond pro regionální rozvoj.

1974–75 – nové demokracie v Portugalsku, Řecku a Španělsku

Svržení Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a zhroucení vojenské diktatury v Řecku spolu se smrtí generála Franka ve Španělsku v roce 1975 znamenají konec těchto totalitních režimů v Evropě. Tyto 3 země se zavazují k demokratické vládě, což je důležitý krok k tomu, aby se v budoucnu mohly stát členy Evropských společenství.

červen 1979 – první přímé volby do Evropského parlamentu

V roce 1979 mohou evropští občané poprvé přímo volit poslanceEvropského parlamentu. Předtím evropské poslance jmenovaly parlamenty jednotlivých členských států. Poslanci zasedají v celoevropských politických skupinách, nikoli v delegacích jednotlivých členských států.