Skip to main content

Historia Unii Europejskiej: lata 1970–79

Rosnąca Wspólnota – dołączyli pierwsi nowi członkowie

Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Wspólnot Europejskich 1 stycznia 1973 r., zwiększając liczbę państw członkowskich do dziewięciu. Wojna arabsko-izraelska w październiku 1973 r. powoduje kryzys energetyczny i problemy gospodarcze w Europie.

Wraz z obaleniem dyktatur w Grecji, Portugalii i Hiszpanii w Europie rozprzestrzenia się demokracja. Dzięki polityce regionalnej ogromne sumy zaczynają napływać do biedniejszych regionów, wspierając tworzenie miejsc pracy i infrastruktury. Pierwsze bezpośrednie wybory obywateli do Parlamentu Europejskiego odbywają się w 1979 r.

Lata 70. XX w. – w porządku pojawia się obrad ochrona środowiska

Wspólnoty europejskie przyjmują przepisy mające na celu ochronę środowiska, wprowadzając zasadę „zanieczyszczający płaci”. Powstaje wiele organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.

1 stycznia 1973 r. – od sześciu do dziewięciu państw członkowskich

Wspólnota sześciu członków powiększa się do dziewięciu, gdy do Wspólnot Europejskich formalnie przystępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

1973 – kryzys naftowy uderza w Europę

Po wojnie arabsko-izraelskiej, która miała miejsce w październiku, kraje Bliskiego Wschodu produkujące ropę naftową narzucają znaczne podwyżki cen i ograniczają sprzedaż do niektórych państw europejskich. Powoduje to trudności gospodarcze w całej EWG.

10 grudnia 1974 r. – zmniejszanie dysproporcji między regionami

Aby okazać solidarność, przywódcy EWG zgadzają się na utworzenie nowego ważnego funduszu w ramach europejskiej polityki regionalnej. Jego celem jest transfer pieniędzy z bogatych do biednych regionów – poprawa infrastruktury, przyciąganie inwestycji i tworzenie miejsc pracy. Rok później utworzony zostaje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

1974–75 – narodziny demokracji w Portugalii, Grecji i Hiszpanii

Obalenie reżimu Salazara w Portugalii i upadek rządów wojskowych w Grecji w 1974 r., a także śmierć generała Franco w Hiszpanii w 1975 r. stanowią koniec tych dyktatur w Europie. Te trzy kraje zobowiązują się do demokratycznych rządów, co stanowi ważny krok w kierunku kwalifikowania się do przyszłego członkostwa we Wspólnotach Europejskich.

Czerwiec 1979 r. – pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego

Po raz pierwszy obywatele europejscy wybierają w wyborach bezpośrednich posłów do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej posłowie byli delegowani przez parlamenty narodowe. Posłowie zasiadają w ogólnoeuropejskich grupach politycznych, a nie w delegacjach krajowych.