Skip to main content

EU's historie 1970-79

Et voksende fællesskab – de første nye medlemmer

Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber den 1. januar 1973, så der nu er ni medlemmer. Den arabisk-israelske krig i oktober 1973 udløser en energikrise og økonomiske problemer i Europa.

Demokratiet breder sig i Europa med omstyrtelsen af diktaturerne i Grækenland, Portugal og Spanien. Med regionalpolitikken afsættes der enorme beløb til at skabe arbejdspladser og infrastruktur i de fattigere områder. Det første direkte valg for borgere af medlemmer af Europa-Parlamentet finder sted i 1979.

1970'erne – miljøbeskyttelse på dagsordenen

De Europæiske Fællesskaber vedtager love, som skal beskytte miljøet, og som indfører begrebet "forureneren betaler". Mange miljø-NGO'er grundlægges.

1. januar 1973 – fra seks til ni medlemslande

De seks medlemmer bliver til ni, da Danmark, Irland og Storbritannien formelt tiltræder De Europæiske Fællesskaber.

1973 – oliekrisen rammer Europa

Efter den arabisk-israelske krig i oktober indfører de olieproducerende lande i Mellemøsten store prisstigninger og begrænser salget til visse europæiske lande. Dette skaber økonomiske problemer i hele EØF.

10. december 1974 – mindskelse af forskellene mellem regionerne

For at vise deres solidaritet er lederne af EØF enige om at oprette en ny stor fond under den europæiske regionalpolitik. Formålet er at overføre penge fra rige til fattige regioner for at forbedre infrastrukturen, tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettes det følgende år.

1974-75 – nye demokratier i Portugal, Grækenland og Spanien

Afsættelsen af Salazar-regimet i Portugal og militærstyrets sammenbrud i Grækenland i 1974 markerer sammen med general Francos død i Spanien i 1975 afslutningen på disse diktaturer i Europa. De tre lande forpligter sig til demokratiske regeringer – et vigtigt skridt i retning af at kvalificere sig til et fremtidigt medlemskab af De Europæiske Fællesskaber.

Juni 1079 – de første direkte valg til Europa-Parlamentet afholdes.

De europæiske borgere vælger for første gang medlemmerne af Europa-Parlamentet direkte. Tidligere blev medlemmerne delegeret af de nationale parlamenter. Medlemmerne sidder i paneuropæiske politiske grupper, ikke i nationale delegationer.