Prejsť na hlavný obsah

História Európskej únie 1970 – 1979

Spoločenstvo rastie – vstupujú prví noví členovia

K Európskym spoločenstvám 1. januára 1973 pristupuje Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, čím sa počet členských krajín zvyšuje na deväť. Arabsko-izraelský konflikt v októbri 1973 spúšťa energetickú krízu a hospodárske problémy v Európe.

Po zvrhnutí diktatúr v Grécku, Portugalsku a Španielsku sa v Európe rozširuje demokracia. V rámci regionálnej politiky sa začínajú presúvať veľké objemy finančných prostriedkov na vytváranie pracovných miest a infraštruktúry v chudobnejších oblastiach. V roku 1979 občania po prvýkrát priamo volia poslancov Európskeho parlamentu.

70. roky 20. storočia – Do zoznamu priorít sa dostáva ochrana životného prostredia

Európske spoločenstvá prijímajú právne predpisy na ochranu životného prostredia, v ktorých sa zavádza zásada „znečisťovateľ platí“. Zakladá sa množstvo mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti životného prostredia.

1. januára 1973 – Zo 6 členských štátov sa stáva 9

Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo formálne pristupujú k Európskym spoločenstvám, čím sa zo 6 členských krajín stáva 9.

1973 – Európu zasiahla ropná kríza

Po októbrovej arabsko-izraelskej vojne blízkovýchodní producenti ropy výrazne zvyšujú jej ceny a obmedzujú predaj do niektorých európskych krajín. Celej EHS to spôsobí hospodárske problémy.

10. decembra 1974 – Znižovanie rozdielov medzi regiónmi

Ako prejav solidarity sa vedúci predstavitelia EHS dohodli na zriadení významného nového fondu v rámci európskej regionálnej politiky. Jeho účelom je presúvať peniaze z bohatých do chudobných regiónov, a tým zlepšiť infraštruktúru, prilákať investície a vytvoriť pracovné miesta. V nasledujúcom roku je zriadený Európsky fond regionálneho rozvoja.

1974 až 75 – Nové demokracie v Portugalsku, Grécku a Španielsku

Zvrhnutím Salazarovho režimu v Portugalsku a pádom vojenskej vlády v Grécku v roku 1974 a smrťou generála Franca v Španielsku v roku 1975 sa končia tieto diktatúry v Európe. Tieto 3 krajiny sa zaväzujú k demokratickej vláde, čo je dôležitý krok k tomu, aby sa mohli v budúcnosti stať členmi Európskych spoločenstiev.

Jún 1979 – Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu

Európski občania si po prvýkrát priamo volia poslancov Európskeho parlamentu. Dovtedy menovali poslancov Európskeho parlamentu národné parlamenty. Poslanci sa združujú v celoeurópskych politických skupinách, a nie v národných delegáciách.