Skip to main content

Geschiedenis van de Europese Unie, 1970-79.

Een groeiende Gemeenschap – de eerste nieuwe lidstaten treden toe

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden op 1 januari 1973 toe tot de Europese Gemeenschappen, waardoor het aantal lidstaten stijgt tot negen. De Arabisch-Israëlische oorlog van oktober 1973 leidt tot een energiecrisis en economische problemen in Europa.

Democratie verspreidt zich in Europa met de omverwerping van de dictaturen in Griekenland, Portugal en Spanje. In het kader van het regionaal beleid worden grote sommen geld overgedragen om werkgelegenheid en infrastructuur te creëren in armere streken. De eerste rechtstreekse verkiezingen van leden van het Europees Parlement vinden plaats in 1979.

Jaren 1970 – Milieubescherming op de agenda

De Europese gemeenschappen stellen wetgeving vast om het milieu te beschermen, waarbij het begrip "de vervuiler betaalt" wordt ingevoerd. Veel milieu-ngo’s worden opgericht.

1 januari 1973 – Van 6 naar 9 lidstaten

De zes lidstaten worden er negen wanneer Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk formeel toetreden tot de Europese Gemeenschappen.

1973 – Oliecrisis treft Europa

Na een Arabisch-Israëlische oorlog in oktober leggen olieproducerende landen in het Midden-Oosten grote prijsstijgingen op en beperken zij de verkoop aan bepaalde Europese landen. Daardoor ontstaan in de hele EEG economische problemen.

10 december 1974 – De onevenwichtigheden tussen de regio’s verkleinen

Om hun solidariteit te tonen, komen de leiders van de EEG overeen een belangrijk nieuw fonds op te richten in het kader van het Europees regionaal beleid. Het doel ervan is geld over te dragen van rijke naar arme regio’s om er de infrastructuur te verbeteren, investeringen aan te trekken en banen te scheppen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt het volgende jaar opgericht.

1974-75 – Nieuwe democratieën in Portugal, Griekenland en Spanje

De omverwerping van het Salazarregime in Portugal en de ineenstorting van het militaire bewind in Griekenland in 1974, samen met de dood van generaal Franco van Spanje in 1975, betekenen het einde van deze dictaturen in Europa. De drie landen verbinden zich tot een democratisch bestuur, een belangrijke stap in de richting van het toekomstige lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen.

Juni 1979 – De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement

De Europese burgers kiezen voor het eerst rechtstreeks de leden van het Europees Parlement. Voorheen werden de leden door de nationale parlementen afgevaardigd. De leden zetelen in pan-Europese fracties, niet in nationale delegaties.