Přejít na hlavní obsah

Historické archivy orgánů EU

Historické archivy orgánů a institucí EU uchovávají veřejné dokumenty, v nichž se zaznamenávají rozhodnutí a poznatky, jež pomohly utvářet EU, jak ji známe dnes.

Archivy EU

Historické archivy EU

Za správu historických archivů EU odpovídá Evropský univerzitní institut ve Florencii. Institut poskytuje veřejnosti přístup k dokumentům evropských orgánů a institucí a proevropských hnutí a osobností.

Archivy orgánů EU

Evropský parlament

Historický archiv Evropského parlramentu

Archiv Evropského parlamentu obsahuje více než 5 milionů historických záznamů, včetně přijatých textů, zpráv, parlamentních otázek, petic a dokumentů výborů počínaje rokem 1952. Na archiv se můžete obrátit e-mailem, poštou, telefonicky a můžete jej také navštívit osobně.

Evropská rada

Závěry Evropské rady (1993–2003)

Závěry Evropské rady (1975–92)

Rada Evropské unie

Archiv Rady EU

Archiv Rady uchovává dokumenty, které Rada vytvořila nebo obdržela a které jsou starší 30 let. V archivu můžete vyhledávat nebo si sjednat schůzku a archiv navštívit.

Evropská komise

Historický archiv Evropské komise

Archiv Komise uchovává dokumenty, které Komise vytvořila nebo obdržela a které jsou starší 30 let. V archivu můžete vyhledávat online nebo archiv navštívit osobně.

Soudní dvůr Evropské unie

Historický archiv Soudního dvora Evropské unie

Archiv Soudu se nachází na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Archiv uchovává dokumenty, které Soud vytvořil nebo obdržel a které jsou starší 30 let. Požádejte o schůzku a archiv navštivte.

Evropská centrální banka

Archiv Evropské centrální banky

Archiv ECB uchovává dokumenty o činnosti banky od roku 1964 do současnosti. Obsahuje i audiovizuální materiál a artefakty. V archivu lze vyhledávat online nebo lze o dokument požádat písemně.

Evropský účetní dvůr

Archiv Evropského účetního dvora

Archiv EÚD obsahuje všechny jeho pracovní soubory od roku 1977. Dokumenty týkající se období let 1977–91 jsou převedeny do historických archivů Evropské unie ve Florencii. V archivu lze vyhledávat online.

Evropská služba pro vnější činnost

Archiv Evropské služby pro vnější činnost

Archiv ESVČ obsahuje materiály, která vytvořila a zveřejnila ESVČ od roku 2011 a které již nejsou aktuální a jsou archivovány na internetu.

Evropský výbor regionů

Archiv Výboru regionů

Archiv Výboru regionů uchovává dokumenty, které Výbor regionů vytvořil nebo obdržel a které jsou starší 30 let. Jeho studovna je přístupná výzkumným pracovníkům, je si třeba domluvit schůzku.

Evropská investiční banka

Archiv Evropské investiční banky

Historické archivy EIB, které uchovávají dokumenty od roku 1956, lze konzultovat ve výzkumném středisku historických archivů EU ve Florencii nebo online.

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv – historické dokumenty

Zobrazit podrobnosti o nejdůležitějších historických dokumentech evropského veřejného ochránce práv