Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Исторически архиви на институциите на ЕС

Историческите архиви на институциите на ЕС съхраняват публични документи, съдържащи решения и сведения, които са допринесли за оформянето на ЕС такъв, какъвто е днес.

Архиви на ЕС

Исторически архиви на ЕС

Историческите архиви на ЕС се управляват от Европейския университетски институт във Флоренция. Те предоставят достъп на обществеността до документи на европейските институции, както и на проевропейски движения или личности.

Архиви на институциите на ЕС

Европейски парламент

Исторически архив на Европейския парламент

Aрхивът на Европейския парламент съдържа повече от 5 милиона исторически документа, включително приети текстове, доклади, парламентарни въпроси, петиции и документи на комисиите от 1952 г. насам. Изпратете електронно или обикновено писмо, обадете се или посетете архива.

Европейски съвет

Заключения на Европейския съвет (1993—2003 г.)

Заключения на Европейския съвет (1975—1992 г.)

Съвет на Европейския съюз

Архив на Съвета на ЕС

Архивът на Съвета съдържа изготвени или получени от него документи, които са отпреди повече от 30 години. Можете да търсите в архива онлайн или да си уговорите посещение.

Европейска комисия

Исторически архиви на Европейската комисия

Архивите на Комисията съдържат изготвени или получени от нея документи, които са отпреди повече от 30 години. Можете да търсите онлайн или да посетите архивите лично.

Съд на Европейския съюз

Исторически архиви на Съда на ЕС

Историческите архиви на Съда се управляват от Европейския университетски институт във Флоренция. Те включват документи, изготвени от Съда или получени от него, които са на повече от 30 години. Запазете си час за посещение.

Европейска централна банка

Архив на Европейската централна банка

В архива на ЕЦБ се съхраняват данни за дейността на банката от 1964 г. до днес. Той включва аудио-визуални материали и предмети. Можете да търсите онлайн или да изпратите писмена заявка за документ.

Европейска сметна палата

Архиви на Европейската сметна палата.

Архивите на Европейската сметна палата съдържат всички нейни работни документи от 1977 г. насам. Документите от периода 1977-1991 г. са прехвърлени в историческите архиви на Европейския съюз във Флоренция. Можете да търсите онлайн.

Европейска служба за външна дейност

Архиви на Европейската служба за външна дейност

Архивите на ЕСВД съдържат материали, изготвени и публикувани от службата от 2011 г. насам, които вече не се актуализират, но остават архивирани онлайн.

Европейски комитет на регионите

Архиви на Европейския комитет на регионите

Архивите на Комитета на регионите съдържат изготвени или получени от комитета документи, които са на повече от 30 години. Неговата зала за справки е отворена за изследователи със запазване на час.

Европейска инвестиционна банка

Архиви на Европейската инвестиционна банка

Историческите архиви на ЕИБ съдържат документи от 1956 г. насам, които могат да бъдат намерени в изследователския център на исторически/те архиви на ЕС във Флоренция или онлайн.

Европейски омбудсман

Европейски омбудсман – исторически документи

Вижте подробности за основните исторически документи на Европейския омбудсман.