Pereiti prie pagrindinio turinio

ES institucijų istoriniai archyvai

ES institucijų istoriniuose archyvuose saugomi vieši dokumentai, kuriuose fiksuojami sprendimai ir išvados, kurie padėjo formuoti šiandieninę ES.

ES archyvai

ES istoriniai archyvai

ES istorinius archyvus tvarko Florencijoje įsikūręs Europos universitetinis institutas (EUI). Jis suteikia visuomenei galimybę susipažinti su ES institucijų (ir proeuropietiškų judėjimų bei asmenybių) dokumentais.

ES institucijų archyvai

Europos Parlamentas

Europos Parlamento istorinis archyvas

Europos Parlamento archyve saugoma daugiau kaip 5 mln. įrašų, įskaitant priimtus tekstus, pranešimus, Parlamento klausimus, peticijas ir komitetų dokumentus nuo 1952 m. Kreipkitės raštu, e. paštu, telefonu. Archyve galima apsilankyti.

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybos išvados (1993–2003 m.)

Europos Vadovų Tarybos išvados (1975–1992 m.)

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Tarybos archyvai

Tarybos archyvuose saugomi Tarybos parengti arba gauti dokumentai, senesni nei 30 metų. Atlikite paiešką archyvuose arba susitarkite dėl apsilankymo.

Europos Komisija

Europos Komisijos istoriniai archyvai

Komisijos archyvuose saugomi Komisijos parengti arba gauti dokumentai, senesni nei 30 metų. Atlikite paiešką internete arba apsilankykite archyvuose.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo istoriniai archyvai

Teismo archyvai laikomi Europos universitetiniame institute (EUI) Florencijoje. Juose saugomi Teismo parengti arba gauti dokumentai, senesni nei 30 metų. Susitarkite dėl apsilankymo.

Europos Centrinis Bankas

Europos Centrinio Banko archyvai

ECB archyvuose saugomi banko veiklos nuo 1964 m. iki šios dienos įrašai. Tarp jų – audiovizualinė medžiaga ir artefaktai. Atlikite paiešką internete arba prašykite dokumento raštu.

Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmų archyvai

Europos Audito Rūmų archyvuose saugomos visos jų darbo bylos nuo 1977 m. 1977–1991 m. dokumentai perkelti į Europos Sąjungos istorinius archyvus, esančius Florencijoje. Atlikite paiešką internete.

Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnybos archyvai

EIVT archyvuose saugoma nuo 2011 m. EIVT parengta ir paskelbta medžiaga, kuri nebėra atnaujinama, bet archyvuota toliau laikoma internete.

Europos regionų komitetas

Regionų komiteto archyvai

Regionų komiteto archyvuose saugomi šio komiteto parengti arba gauti dokumentai, senesni nei 30 metų. Jų skaitykla gali naudotis mokslininkai, dėl apsilankymo iš anksto susitarę.

Europos investicijų bankas

Europos investicijų banko archyvai

Su EIB istoriniais archyvais, kuriuose saugomi įrašai nuo 1956 m., galima susipažinti ES istorinių archyvų mokslinių tyrimų centre Florencijoje arba internete.

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas. Istoriniai dokumentai

Informacija apie Europos ombudsmeno svarbiausius istorinius dokumentus.