Pāriet uz galveno saturu

Eiropas Savienības vēsture (1990.–1999. g.)

Eiropa bez robežām

1993. gadā tiek izveidots vienotais tirgus, kurā ir 4 brīvības, proti, brīva cilvēku, preču, pakalpojumu un naudas plūsma. Deviņdesmitajos gados arī tiek parakstīti divi līgumi ― Līgums par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgums) 1993. gadā un Amsterdamas līgums 1999. gadā. Austrija, Somija un Zviedrija pievienojas ES 1995. gadā, un maza Luksemburgas ciemata vārdā tiek nosaukts Šengenas nolīgums, kura rezultātā pakāpeniski tiks panākta situācija, ka lielā ES teritorijas daļā ir iespējams ceļot bez pasu kontroles pie valstu robežām.

1991. gads – izirst Dienvidslāvija

Balkānos sākas Dienvidslāvijas sabrukums. Tam sekojošajos karos ir desmitiem tūkstoši cietušo, un tie ilgst lielāko nākamās desmitgades daļu.

1992. gada 7. februāris – Māstrihtas līgums

Māstrihtā (Nīderlandē) tiek parakstīts Līgums par Eiropas Savienību. Tas ir būtisks sasniegums, jo šis līgums paredz skaidrus noteikumus attiecībā uz vienoto valūtu, ārējo un drošības politiku un ciešāku sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā. Ar šo līgumu, kas stājas spēkā 1993. gada 1. novembrī, tiek oficiāli izveidota “Eiropas Savienība”.

1993. gada 1. janvāris – vienotā tirgus izveide

Tiek izveidots vienotais tirgus un tā četras brīvības, proti, brīva cilvēku, preču, pakalpojumu un naudas plūsma. Kopš 1986. gada tikuši pieņemti simtiem tiesību aktu par nodokļu politiku, uzņēmumiem piemērojamo regulējumu, profesionālo kvalifikāciju un citiem robežu atvēršanas šķēršļiem. Tomēr atsevišķu pakalpojumu brīva aprite kavējas.

1994. gada 1. janvāris – tiek izveidota Eiropas Ekonomikas zona.

Stājas spēkā Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ), paplašinot vienoto tirgu ar EBTA valstīm. Tagad 30 EEZ valstīs (27 ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā) ir iespējama brīva cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla kustība. Šveice nav daļa no EEZ, taču tai ir pieejams vienotais tirgus.

1995. gada 1. janvāris – Eiropas Savienībā iestājas vēl trīs valstis: Austrija, Somija un Zviedrija.

Austrija, Somija un Zviedrija pievienojas ES. Nu ES 15 dalībvalstis aptver gandrīz visu Rietumeiropu.

1995. gada 26. marts – ceļošana bez pārbaudēm pie robežas sākas 7 valstīs

Septiņās valstīs — Beļģijā, Francijā, Vācijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā — stājas spēkā Šengenas nolīgums. Ceļotāji var ceļot visās šajās valstīs bez pasu kontroles pie robežām. Līdz 2021. gadam Šengenas zonā, kur uz robežām nenotiek pasu pārbaude, ir 26 valstis, tostarp Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

1997. gada 2. oktobris – Amsterdamas līgums

Tiek parakstīts Amsterdamas līgums. Tas balstās uz Māstrihtas līguma sasniegumiem un paredz reformēt ES iestādes, nostiprināt Eiropas iespējas vienoti izteikties pasaules arēnā un vairāk resursu atvēlēt nodarbinātībai un pilsoņu tiesībām. Līgums stājas spēkā 1999. gada 1. maijā.

1999. gada 1. janvāris – eiro “dzimšanas” diena

11 valstīs komerciāliem un finansiāliem darījumiem ievieš eiro. Banknotes un monētas parādīsies apritē vēlāk. Pirmās eirozonas valstis ir Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija un Vācija. Savukārt Dānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste nolemj pagaidām palikt ārpus tās.

Plašāka informācija