Preskoči na glavno vsebino

Zgodovina Evropske unije 1990–1999

Evropa brez meja

Leta 1993 je bil vzpostavljen enotni trg s „4 svoboščinami“ prostega pretoka oseb, blaga, storitev in denarja. Devetdeseta leta sta obeležili dve pogodbi: Pogodba o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba) leta 1993 in Amsterdamska pogodba leta 1999. Avstrija, Finska in Švedska so se EU pridružile leta 1995, po majhni vasi Schengen v Luksemburgu pa je bil poimenovan Schengenski sporazum, ki bo ljudem omogočil potovanje v velike dele EU brez kontrole potnih listov.

1991 – Razpad Jugoslavije

Na Balkanu se je začel razpad Jugoslavije. Vojne, ki so sledile, so povzročile več deset tisoč žrtev in trajale večino naslednjega desetletja.

7. februar 1992 – Maastrichtska pogodba

Pogodba o Evropski uniji je bila podpisana v Maastrichtu na Nizozemskem. Je pomemben mejnik, saj določa jasna pravila za prihodnjo enotno valuto, zunanjo in varnostno politiko ter tesnejše sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. Evropska unija je uradno ustanovljena s pogodbo, ki začne veljati 1. novembra 1993.

1. januar 1993 – Začetek enotnega trga

Vzpostavljen je enotni trg s 4 svoboščinami – prosti pretok oseb, blaga, storitev in denarja. Od leta 1986 je bilo sprejetih na stotine zakonodajnih aktov v zvezi z davčno politiko, poslovanjem, poklicnimi kvalifikacijami in drugimi ovirami za odprte meje. Prosti pretok nekaterih storitev pa je bil odložen.

1. januar 1994 – vzpostavljen Evropski gospodarski prostor

Veljati začne sporazum o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki enotni trg razširja na države Efte. Danes se lahko ljudje, blago, storitve in kapital gibljejo po 30 državah EGP (EU-27 ter Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški). Švica ne sodeluje v EGP, vendar ima dostop do enotnega trga.

1. januar 1995 – EU pridobi 3 nove članice: Avstrijo, Finsko in Švedsko

Avstrija, Finska in Švedska se pridružijo EU. 15 držav članic zdaj zajema skoraj celotno zahodno Evropo.

26. marec 1995 – v sedmih državah se začne potovanje brez meja

Schengenski sporazum je začel veljati v sedmih državah – Belgiji, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, Nizozemski, Portugalski in Španiji. Potnice in potniki lahko potujejo med temi državami brez preverjanja potnih listin na mejah. Do leta 2021 se v schengensko območje brez potnega lista vključi 26 držav, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in Švico.

2. oktober 1997 – Amsterdamska pogodba

Podpisana je bila Amsterdamska pogodba. Pogodba je nadgradila Maastrichtsko pogodbo in določila načrt za preoblikovanje institucij EU, močnejšo vlogo Evrope v svetu in več sredstev za zaposlovanje in varstvo pravic državljanov. Veljati je začela 1. maja 1999.

1. januar 1999 – rojstvo evra

V 11 državah je bila uvedena skupna valuta evro, vendar samo za trgovinske in finančne transakcije. Bankovci in kovanci se uvedejo pozneje. Prve države evrskega območja so Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija. Danska, Švedska in Združeno kraljestvo se zaenkrat niso odločile za pridružitev evrskemu območju.