Glavni sadržaj

Povijest Europske unije 1990. – 1999.

Europa bez granica

Jedinstveno tržište pokrenuto je 1993. s „četiri slobode” kretanja: ljudi, robe, usluga i novca. Devedesete godine obilježene su dvama ugovorima: Ugovorom o Europskoj uniji (Ugovor iz Maastrichta ) iz 1993. i Ugovorom iz Amsterdama iz 1999. Austrija, Finska i Švedska pristupile su EU-u 1995., a malo selo u Luksemburgu daje svoje ime Schengenskom sporazumu kojim će se postupno omogućiti putovanje u velike dijelove EU-a bez provjere putovnica.

1991. – raspad Jugoslavije

Na području Balkana počinje raspad Jugoslavije. Ratovi koji su uslijedili uzrokovali su desetke tisuća žrtava i protežu se kroz veći dio sljedećeg desetljeća.

7. veljače 1992. – Ugovor iz Maastrichta

Ugovor o Europskoj uniji potpisuje se u Maastrichtu u Nizozemskoj. Riječ je o presudnom događaju kojim su utvrđena jasna pravila o budućoj jedinstvenoj valuti, vanjskoj i sigurnosnoj politici te tješnjoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Europska unija službeno je stvorena Ugovorom koji stupa na snagu 1. studenoga 1993.

1. siječnja 1993. – pokretanje jedinstvenog tržišta

Uspostavljaju se jedinstveno tržište i njegove četiri slobode – slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i novca. Od 1986. donesene su stotine zakonodavnih akata u području porezne politike, trgovačkog prava, profesionalnih kvalifikacija i ostalih prepreka otvorenim granicama. Međutim, odgađa se slobodno kretanje nekih usluga.

1. siječnja 1994. – uspostavljen Europski gospodarski prostor

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA) stupa na snagu i njime se jedinstveno tržište proširuje na zemlje EFTA-e. Danas se ljudi, roba, usluge i kapital mogu kretati u 30 zemalja EGP-a (EU-27 te Island, Lihtenštajn i Norveška). Švicarska ne sudjeluje u EGP-u, ali ima pristup jedinstvenom tržištu.

1. siječnja 1995. – EU dobiva tri nove članice: Austrija, Finska i Švedska

Austrija, Finska i Švedska postaju članice EU-a. Zemlje članice, njih 15, sad obuhvaćaju gotovo cijelu zapadnu Europu.

26. ožujka 1995. – putovanje bez granica počinje u sedam zemalja

Schengenski sporazum stupa na snagu u sedam zemalja: Belgiji, Francuskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu i Španjolskoj. Putnici mogu putovati između tih zemalja bez kontrole putnih isprava na granicama. Do 2021. u schengenskom području bez putovnica je 26 zemalja, uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku.

2. listopada 1997. – Ugovor iz Amsterdama

Potpisuje se Ugovor iz Amsterdama, koji predstavlja daljnji razvoj postignuća proizašlih iz Ugovora iz Maastrichta. Njime se donose nacrti reformi institucija EU-a u cilju jačanja uloge Europe u svijetu te izdvajanja većih sredstava za zapošljavanje i prava građana. Sporazum stupa na snagu 1. svibnja 1999.

1. siječnja 1999. – rođen je euro

U 11 zemalja uvodi se euro samo za trgovačke i financijske transakcije. Kasnije će se uvesti novčanice i kovanice. Euro prvo koriste: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. Danska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina odlučuju zasad ostati izvan europodručja.