Pereiti prie pagrindinio turinio

Europos Sąjungos istorija 1990–1999 m.

Europa be sienų

1993 m. pradėjo veikti bendroji rinka, užtikrinanti keturias laisves – laisvą žmonių, prekių, paslaugų ir pinigų judėjimą. 10-ajame dešimtmetyje taip pat pasirašytos dvi sutartys: 1993 m. – Europos Sąjungos sutartis (Mastrichto sutartis), o 1999 m. – Amsterdamo sutartis. 1995 m. prie ES prisijungė Austrija, Suomija ir Švedija, o kaimelis Liuksemburge suteikė pavadinimą Šengeno susitarimui, kuriuo palaipsniui žmonėms įgijo galimybę į daugelį ES šalių keliauti be pasų kontrolės.

1991 m. – Jugoslavijos žlugimas

Balkanuose pradėjo byrėti Jugoslavija. Prasidėję karai nusinešė dešimtis tūkstančių gyvybių ir tęsėsi beveik visą kitą dešimtmetį.

1992 m. vasario 7 d. – Mastrichto sutartis

Mastrichte, Nyderlanduose, pasirašyta Europos Sąjungos sutartis. Tai ypač svarbus įvykis – nustatytos aiškios būsimos bendros valiutos bei užsienio ir saugumo politikos ir glaudesnio bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje taisyklės. Sutartimi, įsigaliojusia 1993 m. lapkričio 1 d., oficialiai įkurta Europos Sąjunga.

1993 m. sausio 1 d. – pradėjo veikti bendroji rinka

Sukurta bendroji rinka ir nustatytos 4 laisvės – laisvas žmonių, prekių, paslaugų ir pinigų judėjimas. Nuo 1986 m. susitarta dėl šimtų mokesčių politikos, verslo taisyklių, profesinės kvalifikacijos ir kitų teisės aktų, naikinančių kliūtis atverti sienas. Tačiau kai kurių paslaugų laisvo judėjimo įgyvendinimas buvo atidėtas vėlesniam laikui.

1994 m. sausio 1 d. – sukurta Europos ekonominė erdvė

Įsigaliojo Europos ekonominės erdvės (EEE) steigimo susitarimas, kuriuo ELPA šalys buvo įtrauktos į bendrąją rinką. Šiandien žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas gali judėti 30 EEE šalių (ES 27, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Šveicarija nepriklauso EEE, tačiau dalyvauja bendrojoje rinkoje.

1995 m. sausio 1 d. – į ES įstojo trys naujos narės: Austriją, Suomiją ir Švediją

Į ES įstojo Austrija, Suomija ir Švedija. Tuometinei 15 valstybių sąjungai jau priklausė beveik visos Vakarų Europos šalys.

1995 m. kovo 26 d. – septynios šalys susijungė į laisvo judėjimo erdvę

Septyniose šalyse – Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Ispanijoje – įsigaliojo Šengeno susitarimas. Piliečiai įgijo galimybę kirsti šių šalių vidaus sienas be pasų kontrolės pasienyje. 2021 m. Šengeno erdvei, kurioje nėra pasų kontrolės, priklauso 26 šalys, įskaitant Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją.

1997 m. spalio 2 d. – Amsterdamo sutartis

Pasirašyta Amsterdamo sutartis. Mastrichto sutarties laimėjimų pagrindu numatyta reformuoti ES institucijas, užtikrinti svaresnį Europos balsą pasaulyje ir daugiau išteklių skirti užimtumui ir piliečių teisėms. Sutartis įsigaliojo 1999 m. gegužės 1 d.

1999 m, sausio 1 d. – įvestas euras

Vienuolikoje šalių įvestas euras, tačiau kol kas tik komerciniams ir finansiniams sandoriams. Banknotai ir monetos pradėjo cirkuliuoti vėliau. Pirmosios euro zonos šalys buvo Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija ir Ispanija. Danija, Jungtinė Karalystė ir Švedija tuomet nusprendė euro kol kas neįsivesti.