Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

История на Европейския съюз 1990—1999 г.

Европа без граници

През 1993 г. започва изграждането на единния пазар с „4-те свободи“ за свободно движение на хора, стоки, услуги и пари. 90-те години на ХХ век са също така десетилетието на 2 договора — Договора за създаване на Европейския съюз (Договор от Маастрихт), който влиза в сила през 1993 г., и Договора от Амстердам, който влиза в сила през 1999 г. Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към ЕС през 1995 г., а малко село в Люксембург дава името си на Шенгенското споразумение, което постепенно ще позволи на хората да пътуват до много различни части на ЕС без да преминават паспортни проверки.

1991 г. — Разпадане на Югославия

На Балканите започва разпадането на Югославия. Последвалите войни причиняват десетки хиляди жертви и продължават през голяма част от последващото десетилетие.

7 февруари 1992 г. — Договор от Маастрихт

Договорът за създаване на Европейския съюз е подписан в Маастрихт в Нидерландия. Това е значимо събитие от историята, тъй като с този договор се определят ясни правила за бъдещата единна валута и за общата външна политика и политика на сигурност и се установява по-тясно сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Европейският съюз е официално създаден с този договор, който влиза в сила на 1 ноември 1993 г.

1 януари 1993 г. — създаване на единния пазар

Единният пазар и неговите 4 свободи са установени — свободно движение на хора, стоки, услуги и пари. От 1986 г. насам са приети стотици законодателни актове в областта на данъчната политика, регулирането на бизнеса, професионалните квалификации и други пречки пред отварянето на границите. Въпреки това, свободното движение на някои услуги е забавено.

1 януари 1994 г. — създаване на Европейското икономическо пространство

Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство (ЕИП) влиза в сила и така единният пазар обхваща и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Днес хора, стоки, услуги и капитали могат да се движат свободно в 30-те държави от ЕИП (ЕС-27 плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Швейцария не участва в ЕИП, но има достъп до единния пазар.

1 януари 1995 г. — ЕС се сдобива с 3 нови държави членки: Австрия, Финландия и Швеция

Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към ЕС. 15-те държави членки вече обхващат почти цяла Западна Европа.

26 март 1995 г. — пътуването без проверки по границите започва в 7 държави

Шенгенското споразумение влиза в сила в 7 държави — Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Пътниците могат да се придвижват между тези държави без да е необходимо да преминават паспортни проверки по границите. През 2021 г. 26 държави са част от Шенгенското пространство, включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

2 октомври 1997 г. — Договор от Амстердам

Подписан е Договорът от Амстердам. Той допълва постиженията на Договора от Маастрихт, като предвижда планове за реформа на институциите на ЕС, засилване на позицията на Европа на световната сцена и посвещаване на повече ресурси на заетостта и правата на гражданите. Той влиза в сила на 1 май 1999 г.

1 януари 1999 г. — въвеждане на еврото

11 държави въвеждат еврото само за търговски и финансови операции. Банкнотите и монетите ще бъдат въведени по-късно. Държавите, въвели еврото като парична единица, са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Дания, Швеция и Обединеното кралство решават на този етап да не въвеждат еврото.