Skip to main content

Eiropas Savienības vēsture 1960–1969

“Vētrainie sešdesmitie” ― ekonomiskās izaugsmes periods

1960. gadi ir ekonomiskās labklājības laiks, ko atbalsta atteikšanās no muitas nodokļiem savstarpējā tirdzniecībā starp ES valstīm. Tās arī vienojas par pārtikas ražošanas kopīgu kontroli, lai apmierinātu visu vajadzības pēc pārtikas produktiem. 1968. gada maijā notiek studentu nemieri Parīzē. Daudzas pārmaiņas sabiedrībā un uzvedībā tiek saistītas ar “paaudzi 68”.

1960. gada 3. maijs – Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas izveide

Tiek izveidota Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA), lai veicinātu brīvu tirdzniecību un ekonomisko integrāciju starp atsevišķām valstīm, kas nav daļa no EEK: Austriju, Dāniju, Norvēģiju, Portugāli, Zviedriju, Šveici un Apvienoto Karalisti. 2020. gadā, EBTA dalībvalstis ir Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

1961. gada augusts – Berlīnes mūra būvniecība

Austrumvācijas komunistiskā valdība uzbūvē mūri Berlīnē, kas kļūst par Austrumeiropas un Rietumeiropas norobežošanas simbolu aukstā kara laikā.

1962. gada 30. jūlijs – pirmā kopējā lauksaimniecības politika

Pateicoties pirmajai kopējai lauksaimniecības politikai, EEK valstu ziņā nonāk pārtikas ražošanas kopīga kontrole. Visiem ir pietiekami daudz pārtikas, un lauksaimnieki ir labi atalgoti. Nevēlamais efekts ir pārprodukcija ar lieku produktu kalniem. Kopš deviņdesmitajiem gadiem lauksaimniecības politika bijusi vērsta uz to, lai samazinātu pārpalikumus, paaugstinātu pārtikas kvalitāti un atbalstītu ilgtspēju.

1963. gada 20. jūlijs – EEK paraksta pirmo lielo starptautisko nolīgumu

Sešas dalībvalstis paraksta Jaundes konvenciju, lai veicinātu sadarbību un tirdzniecību ar 18 bijušajām kolonijām Āfrikā. Šodien ES uztur īpašas attiecības ar 79 valstīm Āfrikā, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) reģionos, un pieliek pūles, lai veidotu spēcīgāku partnerību ar Āfriku nolūkā risināt abiem kontinentiem kopīgās problēmas.

1965. gada 8. aprīlis – “Apvienošanās līguma” parakstīšana

Briselē tiek parakstīts Apvienošanās īgums. Tas apvieno trīs kopienu (Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Euratom) izpildstruktūras, un stājas spēkā 1967. gada 1. jūlijā. Turpmāk Eiropas Kopienām būs vienota administratīvā iestāde (Komisija) un viena izpildvara (Padome).

1968. gada maijs – studentu nemieri Parīzē

Francijā studentu un strādnieku nemieri satricina pašus valsts pamatus. Mērenākas studentu manifestācijas notiek arī citās ES valstīs. Tie atspoguļo neapmierinātību ar valdībām un protestus pret Vjetnamas karu un kodolieroču bruņošanās sacensību.

1968. gada 1. jūlijs – muitas savienības sākums

Sešas EEK dibinātājas dalībvalstis atceļ muitas nodokļus par precēm, ko tās savstarpēji importē. Līdz ar to pirmo reizi vēsturē ir iespējama brīva pārrobežu tirdzniecība. Tāpat tās arī piemēro vienādus nodokļus importam no valstīm, kuras atrodas ārpus to loka. Tirdzniecība starp šīm sešām valstīm un ar pārējo pasauli strauji pieaug.

1968. gada augusts – Prāgas pavasara sagraušana

Padomju tanki sagrauj jaunās demokrātijas īslaicīgo “Prāgas pavasari” Čehoslovākijā.