Glavni sadržaj

Povijest Europske unije 1960. – 1969.

Lude šezdesete – razdoblje gospodarskog rasta

Šezdesete godine 20. stoljeća razdoblje su gospodarskog rasta, čemu je pridonijelo ukidanje naplaćivanja carinskih nameta u međusobnoj gospodarskoj razmjeni zemalja EEZ-a. Dogovorili su se i o zajedničkoj kontroli proizvodnje hrane kako bi sada svi imali dovoljno hrane. U svibnju 1968. događaju se studentski neredi u Parizu, a mnoge promjene u društvu i ponašanju povezuju se s „generacijom 1968.”.

3. svibnja 1960. – osnivanje Europskog udruženja slobodne trgovine

Osniva se Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) radi promicanja slobodne trgovine i gospodarske integracije među određenim zemljama izvan EEZ-a: Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina. U 2020. članice tog udruženja su Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.

Kolovoz 1961. – podignut je Berlinski zid

Komunistička vlada u Istočnoj Njemačkoj gradi zid usred Berlina. On postaje je simbol odvajanja istočne od zapadne Europe tijekom hladnog rata.

30. srpnja 1962. – Prva zajednička poljoprivredna politika

Prva zajednička poljoprivredna politika zemljama EEZ-a daje zajedničku kontrolu nad proizvodnjom hrane. Hrane ima dovoljno za sve, a poljoprivrednici zarađuju za dobar život. Neželjena je posljedica toga prekomjerna proizvodnja s golemim viškovima. Od devedesetih prioriteti su smanjenje viškova, povećanje kvalitete hrane i promicanje održivosti.

20. srpnja 1963. – EEZ potpisuje svoj prvi veliki međunarodni sporazum

Šest država članica potpisuje Konvenciju iz Yaoundéa o promicanju suradnje i trgovine s 18 bivših kolonija u Africi. EU danas ima poseban odnos sa 79 zemalja u afričkim, karipskim i pacifičkim (AKP) regijama i nastoji izgraditi snažnije partnerstvo s Afrikom radi suočavanja sa zajedničkim izazovima.

8. travnja 1965. – potpisivanje „Ugovora o spajanju”

Ugovor o spajanju izvršnih tijela triju Zajednica (Europske zajednice za ugljen i čelik, Europske ekonomske zajednice i Euratoma) potpisuje se u Bruxellesu, a na snagu stupa 1. srpnja 1967. Od tada će Europske zajednice imati objedinjene grane upravne (Komisija) i izvršne vlasti (Vijeće).

Svibanj 1968. – studentski neredi u Parizu

Studentski neredi i štrajkovi radnika u Francuskoj potresaju same temelje države. U drugim državama članicama EU-a studentski su nemiri blaži, Odraz su nezadovoljstva vladama te pobune protiv rata u Vijetnamu i utrke u nuklearnom naoružanju.

1. srpnja 1968. – početak carinske unije

Šest država članica EEZ-a ukida carinske namete na robu koju uvoze jedne od drugih te po prvi put uspostavljaju slobodnu prekograničnu trgovinu. Na uvoznu robu iz drugih zemalja primjenjuju jednake carinske stope. Trgovina među tih šest zemalja i s ostatkom svijeta brzo raste.

Kolovoz 1968. – gušenje praškog proljeća

Sovjetski tenkovi guše kratkotrajno „praško proljeće” mlade čehoslovačke demokracije.