Gå til hovedindholdet

EU's historie 1960-1969

De "svingende tressere" – en periode med økonomisk vækst

1960'erne er en god tid for økonomien, som nyder godt af, at EEC-landene holder op med at opkræve told, når de handler med hinanden. De bliver også enige om at indføre en fælles kontrol med fødevareproduktionen, så alle nu kan få nok at spise. I maj 1968 er der studenteroprør i Paris, og mange forandringer i samfundet og vores måde at leve på forbindes med "68-generationen".

3. maj 1960 – Den Europæiske Frihandelssammenslutning oprettes

Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) oprettes for at fremme frihandel og økonomisk integration mellem en række lande uden for EØF: Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, UK og Østrig. I 2020 er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz medlemmer af EFTA.

August 1961 – Berlinmuren bygges

Den kommunistiske regering i Østtyskland bygger en mur gennem Berlin. Den bliver symbolet på adskillelsen af Øst- og Vesteuropa under den kolde krig.

30. juli 1962 – den første fælles landbrugspolitik

Den første fælles landbrugspolitik giver EØF-landene fælles kontrol med fødevareproduktionen. Der er rigeligt med mad til alle, og landbrugerne tjener godt. Den uønskede bivirkning er overproduktion, der fører til "smørbjerge" og "vinsøer". Siden 1990'erne har prioriteterne været at reducere overskuddet, højne fødevarekvaliteten og fremme bæredygtighed.

20. juli 1963 – EØF undertegner sin første store internationale aftale

De seks medlemslande underskriver Yaoundékonventionen for at fremme samarbejde og handel med 18 tidligere kolonier i Afrika. I dag har EU et særligt forhold af denne art til 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsregionen (AVS) og arbejder på at opbygge et stærkere partnerskab med Afrika for at tackle de udfordringer, der er fælles for begge kontinenter.

8. april 1965 – "fusionstraktaten" underskrives

Traktaten, der samler ledelserne af de tre fællesskaber (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Euratom), underskrives i Bruxelles og træder i kraft den 1. juli 1967. Fra nu af vil De Europæiske Fællesskaber have en fælles administrativ enhed (Kommissionen) og en enkelt udøvende magt (Rådet).

Maj 1968 – studenteroptøjer i Paris

Optøjer blandt studerende og arbejdere i Frankrig ryster staten i sin grundvold. Der udbryder mildere studenterprotester i andre europæiske lande. De afspejler frustrationer over politikerne samt protester over Vietnamkrigen og atomvåbenkapløbet.

1. juli 1968 – toldunionens begyndelse

De seks EØF-medlemmer fjerner told på varer, de importerer fra hinanden, og dermed er der for første gang frihandel på tværs af grænserne. De opkræver også samme told af deres import fra andre lande. Handelen mellem de seks og mellem dem og resten af verden vokser hurtigt.

August 1968 – Foråret i Prag knuses

Sovjetiske tanks knuser det korte forår i Prag med et spirende demokrati i Tjekkoslovakiet.