Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Накратко

 • Роля: Cedefop предоставя данните, на които се основава политиката за професионално образование и обучение.
 • Изпълнителен директор: Jürgen Siebel
 • Създаден: 1975 г.
 • Брой на служителите: 98
 • Местоположение: Солун (Гърция)
 • Уебсайт: Cedefop

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) помага при разработването и прилагането на политиките на ЕС в областта на професионалното обучение. Той следи тенденциите на трудовия пазар и помага на Европейската комисия, страните от ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите да съобразяват предоставяното обучение с нуждите на трудовия пазар.

С какво се занимава

Cedefop е организация на ЕС, която обединява създатели на политики, организации на работодатели и профсъюзи, образователни институции, преподаватели и обучаващи, както и учащи от всички възрасти — всички, които имат отношение към професионалното образование и обучение.

Европейският център за развитие на професионалното обучение, който е звеното, свързващо образователните системи и сферата на труда, дава възможност на участващите в неговата работа организации да обменят идеи и да обсъждат кои са най-добрите начини за подобряване на професионалното образование и обучение в Европа. Центърът споделя опита си с публичните органи и социалните партньори в държавите от ЕС, за да им помогне в създаването на възможности за учене и работа.

Кой има полза от това?

Работата на Cedefop:

 • помага на младите хора да преминат от образователната система към трудовия пазар;
 • помага на преждевременно напусналите училище да се върнат към образование и обучение;
 • помага на безработни или частично заети възрастни отново да започнат да учат и да променят насоката на професионалното си развитие;
 • предоставя на службите за професионално ориентиране и консултации данни на европейско равнище;
 • помага на гражданите на ЕС да получават признаване на своите квалификации в различни страни и системи;
 • помага на страните от ЕС да подобрят предлагането на чиракуване като форма на обучение;
 • помага на създателите на политики на европейско, национално и регионално равнище да вземат информирани решения относно предоставянето на професионално образование и обучение.

За повече информация:

Публикации

Прояви

Новини

Съобщения за медиите

Специфични за съответната страна данни.

Контакт

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Име
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Уебсайт
https://www.cedefop.europa.eu/bg
Електронен адрес
infoatcedefop [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+30 2310 490 111
Факс
+30 2310 490 049
Пощенски адрес
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Гъpция
Социални медии