Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Pregled

 • Uloga: Cedefop osigurava podatke na kojima se temelji politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u EU-u.
 • Izvršni direktor: Jürgen Siebel
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenika: 98
 • Lokacija: Solun (Grčka)
 • Internetska stranica: Cedefop

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) pomaže pri razvoju i provedbi politika EU-a o strukovnom osposobljavanju. Nadzire trendove na tržištu rada i pomaže Europskoj komisiji, državama članicama EU-a, organizacijama poslodavaca i sindikatima da usklade mogućnosti osposobljavanja s potrebama na tržištu rada.

Čime se bavi?

Cedefop je organizacija EU-a koja okuplja tvorce politika, organizacije poslodavaca i sindikate, obrazovne ustanove, nastavnike i instruktore te učenike svih dobi – sve koji sudjeluju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Cedefop djeluje kao forum na križanju obrazovnih sustava i poslovnog svijeta, pri čemu organizacijama koje sudjeluju u njegovu radu omogućava da razmjenjuju ideje i raspravljaju o najboljim metodama za poboljšanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Svoje stručno znanje dijeli s političkim organizacijama i objema stranama industrije u državama članicama EU-a kako bi im pomogao stvoriti mogućnosti za učenje i rad.

Tko ima koristi od Cedefopa?

Zadaće Cedefopa:

 • pomoć mladima pri prelasku iz obrazovnog sustava na tržište rada
 • pomoć učenicima koji rano prekidaju školovanje pri povratku u sustav obrazovanja i osposobljavanja
 • pomoć nezaposlenim ili podzaposlenim odraslima pri ponovnom učenju i preusmjeravanju karijere
 • pružanje informacija o situaciji u EU-u osoblju za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje
 • pomoć građanima EU-a pri kretanju među državama članicama i sustavima, uz zadržavanje kvalifikacija
 • pomoć državama članicama EU-a pri reformi naukovanja
 • pomoć europskim, nacionalnim i regionalnim tvorcima politika pri donošenju informiranih odluka o pružanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Više informacija

Publikacije

Manifestacije

Novosti

Priopćenja za medije

Podaci po zemljama

Kontakt

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

Ime
Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Internetska stranica
https://www.cedefop.europa.eu/hr
E-adresa
infoatcedefop [dot] europa [dot] eu
Broj telefona
+30 2310 490 111
Broj telefaksa
+30 2310 490 049
Poštanska adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Grčka
Društvene mreže