Направо към основното съдържание
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Europe's Rail Joint Undertaking

Преглед

 • Роля: Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-Rail) има за цел да осигури, чрез интегриран системен подход, гъвкава, с висок капацитет, мултимодална, устойчива, надеждна и интегрирана железопътна мрежа на ЕС за европейски пътници и товари.
 • Изпълнителен директор: Карло Боргини
 • Партньори: ЕС (представляван от Комисията) и членуващите дружества
 • Основано през: 2021 г. (предшественикът му Shift2Rail е създаден през 2014 г.)
 • Брой служители: 29
 • Местоположение: Брюксел, Белгия
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

EU-Rail е европейско партньорство за научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (2020—2027 г.) и наследник на съвместното предприятие Shift2Rail. 

Това партньорство има за цел ускоряване на научноизследователската и развойната дейност в областта на иновативните технологии и оперативните решения. То подкрепя политиките и целите на ЕС за железопътния сектор, неговата конкурентоспособност и европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт. EU-Rail ускорява използването на интегрирани, оперативно съвместими и стандартизирани технологични иновации, необходими за подпомагане на единното европейско железопътно пространство.
 

С какво се занимава

Целта на EU-Rail е да осигури интегрирана европейска железопътна мрежа с голям капацитет чрез премахване на пречките пред оперативната съвместимост, предоставяне на решения за пълна интеграция (обхващащи управлението на движението, превозните средства, инфраструктурата и услугите) и по-бързо внедряване и разгръщане на иновациите чрез финансирани проекти. То насърчава цифровизацията и автоматизацията с цел намаляване на разходите за железопътния сектор, увеличаване на капацитета и засилване на гъвкавостта и надеждността. Неговата работа се основава на функционална системна архитектура, съвместно използвана от сектора в координация с Агенцията за железопътен транспорт на ЕС.

Европейската железопътна система също така трябва да бъде интегрирана в по-широката транспортна система. EU-Rail подкрепя развитието на силна и конкурентоспособна в световен мащаб европейска железопътна промишленост. 

Целите на EU-Rail са съобразени с целите на политиката на ЕС, неговата визия за железопътния сектор и предизвикателствата, свързани с трансформирането на железопътната система.

Партньорството EU-Rail има за цел да осигури бърз преход към европейска железопътна система, която: 

 • отговаря на променящите се изисквания на клиентите
 • подобрява ефективността и капацитета
 • намалява разходите
 • допринася за по-устойчив транспорт
 • осигурява хармонизиран подход за адаптиране към промените в сектора 
 • осигурява по-голяма роля на железопътния транспорт в европейския транспорт и пътуванията
 • допринася за по-конкурентоспособен сектор на железопътния транспорт в ЕС 

Кой има полза от това

 • Пътниците
 • Потребители на железопътен превоз на товари
 • Транспортни компании 
 • Дружествата за управление на инфраструктурата
 • Индустрията за оборудване за железопътния транспорт

Повече информация

Покани за представяне на предложения

Покани за подаване на оферти

Новини

Бюлетин

Контакт

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Име
Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“
Уебсайт
https://rail-research.europa.eu/
Електронен адрес
communicationatrail-research [dot] europa [dot] eu
Пощенски адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
Социални медии