Prejsť na hlavný obsah
Europe's Rail Joint Undertaking

Prehľad

 • Úloha: Cieľom spoločného podniku pre európske železnice (EU-Rail) je vytvoriť prostredníctvom integrovaného systému vysokokapacitnú, flexibilnú, multimodálnu, udržateľnú, spoľahlivú a integrovanú železničnú sieť EÚ pre európsku osobnú a nákladnú dopravu.
 • Výkonný riaditeľ: Carlo Borghini
 • Partneri: Európska únia (zastúpená Európskou komisiou) a spoločnosti z členských krajín
 • Rok zriadenia: 2021 (jeho predchodca, spoločný podnik Shift2Rail, bol zriadený v roku 2014)
 • Počet zamestnancov: 29
 • Sídlo: Brusel, Belgicko
 • Webové sídlo: spoločný podnik pre európske železnice

EU-Rail je európske partnerstvo pre železničný výskum a inovácie v rámci programu Horizont Európa (2020 – 2027) a nástupca spoločného podniku Shift2Rail. 

Cieľom tohto partnerstva je urýchliť výskum a vývoj v oblasti inovačných technológií a prevádzkových riešení. Podporuje politiky a ciele EÚ v odvetví železničnej dopravy, jeho konkurencieschopnosť a európske železničné dodávateľské odvetvie. EU-Rail urýchľuje využívanie integrovaných, interoperabilných a štandardizovaných technologických inovácií potrebných na podporu jednotného európskeho železničného priestoru.
 

Náplň činnosti

Cieľom spoločného podniku EU-Rail je vytvoriť vysokokapacitnú integrovanú európsku železničnú sieť a na ten účel odstraňuje prekážky interoperability, poskytuje riešenia pre úplnú integráciu (zahŕňajúce riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby) a usiluje sa o rýchlejšie zavádzanie a využívanie inovácií prostredníctvom financovaných projektov. Podporuje digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť náklady, zvýšiť kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť v odvetví železničnej dopravy. Pri svojej činnosti využíva funkčnú systémovú štruktúru, ktorú zdieľa so železničným odvetvím, a to v koordinácii so Železničnou agentúrou EÚ.

Európsky železničný systém by sa mal takisto stať súčasťou širšieho dopravného systému. EU-Rail podporuje rozvoj silného a globálne konkurencieschopného odvetvia železničnej dopravy. 

Jeho ciele sú stanovené tak, aby pomáhali napĺňať ciele politiky EÚ, realizovať jej víziu pre odvetvie železničnej dopravy a riešiť výzvy spojené s transformáciou železničného systému.

Partnerstvo EU-Rail sa usiluje o rýchly prechod na európsky železničný systém, ktorý: 

 • spĺňa meniace sa požiadavky zákazníkov
 • zlepšuje výkonnosť a kapacitu
 • znižuje náklady
 • prispieva k udržateľnejšej doprave
 • zabezpečuje harmonizovaný prístup k prispôsobovaniu sa zmenám v odvetví 
 • umožňuje železničnej doprave zohrávať väčšiu úlohu v európskej doprave a cestovaní
 • prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti železničného dodávateľského odvetvia EÚ. 

Kto tým získava

 • cestujúci
 • zákazníci železničnej nákladnej dopravy
 • prepravné spoločnosti 
 • spoločnosti v oblasti správy infraštruktúry
 • železničné dodávateľské odvetvie

Ďalšie informácie

Výzvy na predkladanie návrhov

Výzvy na predkladanie návrhov

Aktuality

Informačný bulletin

Kontakt

Spoločný podnik pre európske železnice

Meno/Názov
Spoločný podnik pre európske železnice
Webové sídlo
https://rail-research.europa.eu/
E-mailová adresa
communicationatrail-research [dot] europa [dot] eu
Poštová adresa
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgicko
Sociálne médiá