Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Single Resolution Board

Общи сведения

 • Роля: гарантиране на организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от ЕС и извън него
 • Председател: Доминик Лабуре
 • Партньори: Европейски парламент, Европейска комисия, Европейска централна банка (ЕЦБ), национални органи за преструктуриране (НОП), Европейски банков орган (ЕБО)
 • Създаден: януари 2015 г.
 • Брой на служителите: 400
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтЕдинен съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е органът за преструктуриране на европейския банков съюз. Той е ключов елемент от банковия съюз и единния механизъм за преструктуриране. ЕСП има за задача да гарантира организираното преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от ЕС и извън него.

С какво се занимава

Неговите основни задачи са:

 • Установяване на стандартни правила и процедури за преструктуриране на субекти
 • Вземане на решения за преструктуриране в рамките на банковия съюз в съответствие със стандартен процес — това помага за запазване на доверието в пазара
 • Установяване на надеждни и осъществими договорености за преструктуриране
 • Премахване на пречките пред преструктурирането, за да стане банковата система в Европа по-безопасна
 • Свеждане до минимум на разходите за преструктуриране и избягване на загубата на стойност освен ако това е необходимо за постигане на целите на преструктурирането
 • Осигуряване на ключови предимства за данъкоплатците, банките и вложителите
 • Насърчаване на финансова и икономическа стабилност в целия ЕС.

Кой има полза от това

Единният съвет за преструктуриране ще е в състояние да действа бързо, адекватно и пропорционално за възстановяване и преструктуриране на банките от еврозоната. Целта е да се избегнат бъдещи спасявания и тежестта на преструктурирането да падне върху банките при минимални разходи за данъкоплатците и реалната икономика.

Повече информация

Единен съвет за преструктуриране

Работни места в ЕСП

Банков съюз

Единен механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Контакт

Единен съвет за преструктуриране

Име
Единен съвет за преструктуриране
Уебсайт
https://www.srb.europa.eu/en
Пощенски адрес
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Бeлгия
Социални медии