Skip to main content
Single Resolution Board

Översikt

 • Uppgift: Se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder
 • Ordförande: Dominique Laboureix
 • Partner: Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten och nationella resolutionsmyndigheter
 • Inrättad: Januari 2015
 • Antal anställda: 400
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • WebbplatsGemensamma resolutionsnämnden

Gemensamma resolutionsnämnden är den europeiska bankunionens myndighet med uppgift att rekonstruera krisdrabbade banker. Den är en viktig del av bankunionen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Nämnden ska se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder.

Verksamhet

Resolutionsnämnden har följande huvuduppgifter:

 • Fastställa standardiserade regler och förfaranden för att rekonstruera finansinstitut.
 • Fatta beslut om rekonstruktion inom bankunionen enligt ett standardförfarande för att bibehålla marknadens förtroende.
 • Fastställa trovärdiga och genomförbara arrangemang för rekonstruktion och avveckling.
 • Få bort hinder för rekonstruktion för att bidra till ett säkrare banksystem i Europa.
 • Minimera rekonstruktionskostnaderna och undvika värdeförstörelse om det inte behövs för att uppnå rekonstruktionsmålen.
 • Gagna skattebetalare, banker och insättare.
 • Främja finansiell och ekonomisk stabilitet i hela EU.

Målgrupper

Resolutionsnämnden kommer att kunna agera snabbt för att på ett lämpligt och proportionerligt sätt rekonstruera och avveckla banker i euroländerna. Målet är att undvika framtida räddningsinsatser och lägga ansvaret för rekonstruktion och avveckling på bankerna, så att kostnaden för skattebetalarna och realekonomin blir så låg som möjligt.

Se också

Gemensamma resolutionsnämnden

Lediga jobb

Bankunionen

Gemensamma resolutionsmekanismen

Kontakt

Namn
Gemensamma resolutionsnämnden
Webbplats
http://srb.europa.eu/
Postadress
Treurenberg 22, 1049 Bryssel, Belgien
Sociala medier