Põhisisu juurde
Single Resolution Board

Ülevaade

 • Ülesanded: tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele
 • Esimees: Dominique Laboureix
 • Partnerid: Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, riiklikud kriisilahendusasutused, Euroopa Pangandusjärelevalve
 • Asutatud: jaanuaris 2015
 • Töötajate arv: 400
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • VeebisaitÜhtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu on Euroopa pangandusliidu kriisilahendusasutus. See on oluline pangandusliidu ja selle ühtse kriisilahenduskorra element. Ühtse Kriisilahendusnõukogu ülesandeks on tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele.

Tegevus

Selle peamised ülesanded on järgmised:

 • kehtestada üksuste kriisilahenduseks ühtsed eeskirjad ja menetlused;
 • võtta pangandusliidu raames vastu kriisilahendusalaseid otsuseid standardmenetluse kohaselt – see aitab säilitada turu usaldust;
 • luua usaldusväärsed ja teostatavad kriisilahenduse menetlused;
 • kõrvaldada kriisilahenduse takistused, et muuta Euroopa pangandussüsteem turvalisemaks;
 • hoida kriisilahenduse kulud võimalikult väikesed ja vältida väärtuse hävitamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kriisilahenduse eesmärkide saavutamiseks;
 • pakkuda olulisi eeliseid maksumaksjatele, pankadele ja hoiuste omanikele;
 • edendada kogu ELis rahalist ja majanduslikku stabiilsust.

Kasusaajad

Ühtne Kriisilahendusnõukogu saab tegutseda kiiresti, asjakohaselt ja proportsionaalselt, et kehtestada maksevõime taastamise ja kriisilahenduskord euroala pankadele. Eesmärk on vältida päästeabi vajadust tulevikus ning asetada kriisilahendusega kaasnev vastutus pankadele, minimeerides maksumaksjate ja reaalmajanduse kulusid.

Lisateave

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtse Kriisilahendusnõukogu vabad töökohad

Pangandusliit

Ühtne kriisilahenduskord

Kontaktandmed

Single Resolution Board

Nimi
Single Resolution Board
Veebisait
https://www.srb.europa.eu/en
Postiaadress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgia
Sotsiaalmeedia