Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Single Resolution Board

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: διασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών
 • Πρόεδρος: Dominique Laboureix
 • Εταίροι: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Εθνικές Αρχές Εξυγίανσης (ΕΑΕ), Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 • Έτος ίδρυσης: Ιανουάριος 2015
 • Αριθμός υπαλλήλων: 400
 • Τοποθεσία: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • ΙστότοποςΕνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) είναι η αρχή εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Αποτελεί βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Αποστολή του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

Τι ακριβώς κάνει

Τα κύρια καθήκοντά του είναι:

 • η θέσπιση τυποποιημένων κανόνων και διαδικασιών για την εξυγίανση οντοτήτων
 • η λήψη αποφάσεων εξυγίανσης εντός της Τραπεζικής Ένωσης σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς
 • η θέσπιση αξιόπιστων και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για την εξυγίανση
 • η εξάλειψη των εμποδίων στην εξυγίανση των τραπεζών, ώστε να καταστεί ασφαλέστερο το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη
 • η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και η αποτροπή της απομείωσης της αξίας εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης
 • η παροχή ουσιαστικών οφελών στους φορολογουμένους, τις τράπεζες και τους καταθέτες
 • η προώθηση της δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας της ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα είναι σε θέση να ενεργεί γρήγορα και με κατάλληλο και αναλογικό τρόπο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών της Ευρωζώνης. Στόχος είναι η αποφυγή μελλοντικών διασώσεων και η ανάληψη του κόστους της εξυγίανσης από τις τράπεζες, με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Θέσεις εργασίας στο ΕΣΕ

Τραπεζική ένωση

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ)

Επικοινωνία

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Όνομα
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Ιστότοπος
https://www.srb.europa.eu/en
Ταχυδρομική διεύθυνση
Treurenberg 22, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης