Skip to main content
Междуинституционална служба на ЕС

Служба за публикации на Европейския съюз

Publications Office of the European Union logo

Преглед

  • Роля: подкрепя политиките на ЕС и предоставя издателски услуги на институциите, органите и агенциите на ЕС.
  • Генерален директор: Г-жа Hilde Hardeman
  • Основана през: 1969 г.
  • Брой служители: 615
  • Местоположение: Люксембург
  • Уебсайт: Служба за публикации на ЕС

С какво се занимава

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС. Това я превръща в централно място за достъпа до законодателство, публикации, отворени данни, резултати от научни изследвания, обявления за обществени поръчки и друга официална информация на ЕС. 

Нейната мисия е да подкрепя политиките на ЕС и да осигурява достъп на обществеността до широк набор от информация под формата на достъпни данни, които могат да се използват повторно. Общата цел е да се улеснят прозрачността, икономическата дейност и разпространението на знания.

Кой има полза от това?

Основната аудитория на Службата за публикации е обществеността (физически лица и предприятия). 

Благодарение на нейната работа широк набор от официални публикации на ЕС са достъпни за обществеността под формата на лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми (FAIR — от английски findable, accessible, interoperable и reusable) данни , което е от съществено значение в условията на модерната икономика, основана на данни. По този начин Службата за публикации подкрепя прозрачността, икономическата дейност, развитието на модерни технологии, като например изкуствения интелект, както и достъпа до знания като цяло. 

Това означава, че службата играе важна роля по отношение на няколко от политическите приоритети на ЕС: демокрация, икономика и цифрова трансформация.

Допълнителна информация

EUR-Lex — достъп до правото на Европейския съюз

TED — обществени поръчки в Европейския съюз

CORDIS — финансирани от ЕС научноизследователски проекти и резултатите от тях

EU Whoiswho — официален указател на ЕС

Портал за европейски данни — информация от публичния сектор, събрана от публични портали за данни в целия ЕС

Обучение относно достъпността

Контакт

Име
Publications Office of the European Union
Уебсайт
https://op.europa.eu/bg/home
Телефонен номер
+352 29 291
Пощенски адрес
20, rue de Reims, 2417 Luxembourg, Люксембург
Социални медии