Przejdź do treści głównej
Służba międzyinstytucjonalna UE

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Publications Office of the European Union logo

Informacje ogólne

  • Zadania: Wspieranie polityki UE i świadczenie usług wydawniczych na rzecz instytucji, organów i agencji UE
  • Dyrektor Generalna: Hilde Hardeman
  • Rok założenia: 1969
  • Liczba pracowników: 615
  • Siedziba: Luksemburg
  • Strona internetowaUrząd Publikacji UE

Zakres działalności

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest oficjalnym wydawnictwem wszystkich instytucji, organów i agencji UE. Publikuje on unijne akty prawne, materiały informacyjne, otwarte dane, wyniki badań, ogłoszenia o przetargach i inne informacje urzędowe. 

Jego misją jest wspieranie unijnej polityki i udostępnianie szerokiemu ogółowi informacji w formie dostępnych i nadających się do wykorzystania materiałów. Nadrzędne cele to ułatwianie przejrzystości, działalności gospodarczej i rozpowszechnianie wiedzy.

Kto korzysta z usług urzędu?

Najważniejszym odbiorcą usług urzędu jest szeroko pojęte społeczeństwo (osoby prywatne i przedsiębiorstwa). 

Praca urzędu polega na udostępnianiu informacji opracowanych przez instytucje UE w formie danych łatwych do znalezienia, dostępnych, interoperacyjnych i nadających się do ponownego wykorzystania (ang. FAIR), niezbędnych w gospodarce opartej na danych. Tym sposobem Urząd Publikacji wspiera przejrzystość, działalność gospodarczą i rozwój nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, oraz w szerszym ujęciu dostęp do wiedzy. 

Oznacza to, że urząd odgrywa znaczącą rolę w realizacji kilku priorytetów politycznych UE: demokracji, gospodarki i transformacji cyfrowej.

Więcej informacji

EUR-Lex – Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ted – Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej

CORDIS – Projekty badawcze finansowane przez UE i ich wyniki

EU Whoiswho – Urzędowa organizacyjna baza danych UE

EuropeanDataPortal – Informacje sektora publicznego pobrane z państwowych baz danych w całej UE

Szkolenie na temat dostępności

Kontakt

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Imię i nazwisko / Nazwa
Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Strona internetowa
https://op.europa.eu/pl/home
Tel.
+352 29 291
Adres pocztowy
20, rue de Reims, 2417 Luksemburg, Luksemburg
Media społecznościowe