Pereiti prie pagrindinio turinio
ES tarpinstitucinė tarnyba

Europos Sąjungos leidinių biuras

Publications Office of the European Union logo

Apžvalga

  • Paskirtis: remti ES politiką ir teikti leidybos paslaugas ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms.
  • Generalinė direktorė: Hilde Hardeman
  • Įsteigta: 1969 m.
  • Darbuotojų skaičius: 615
  • Vieta: Liuksemburgas
  • SvetainėES leidinių biuras

Veikla

Europos Sąjungos leidinių biuras yra oficialus leidybos paslaugų visoms ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms teikėjas. Todėl jis yra centrinis prieigos prie ES teisės, leidinių, atvirųjų duomenų, mokslinių tyrimų rezultatų, pranešimų apie viešuosius pirkimus ir kitos oficialios informacijos punktas. 

Jo užduotis – remti ES politiką ir viešai skelbti įvairią informaciją kaip prieinamus ir pakartotinai panaudojamus duomenis. Jo bendras tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas skaidrumui, ekonominei veiklai ir žinių sklaidai užtikrinti.

Kam naudinga jo veikla?

Leidinių biuro pagrindinė auditorija yra visuomenė (asmenys ir įmonės). 

Dėl mūsų veiklos įvairiausia oficiali ES informacija prieinama visuomenei kaip surandami, prieinami, sąveikūs ir tinkami kartotinai naudoti duomenys, o tai turi lemiamą reikšmę dabartinei duomenimis grindžiamai ekonomikai. Leidinių biuras remia skaidrumą, ekonominę veiklą, tokių modernių technologijų kaip dirbtinis intelektas kūrimą ir apskritai prieigą prie žinių. 

Tai reiškia, kad mes atliekame svarbų vaidmenį kelių ES politinių prioritetų srityse: demokratijos, ekonomikos ir skaitmeninės transformacijos.

Daugiau informacijos

„EUR-Lex“ – Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

TED – Viešieji pirkimai Europos Sąjungos teritorijoje

CORDIS – ES finansuojami mokslinių tyrimų projektai ir jų rezultatai

ES rodyklė „Kas yra kas“ – oficiali ES informacijos rodyklė

Europos duomenų portalas („EuropeanDataPortal“) – viešojo sektoriaus informacija, surinkta iš visos Europos viešųjų duomenų portalų

Mokymai prieinamumo klausimais

Kontaktiniai duomenys

Publications Office of the European Union

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Publications Office of the European Union
Interneto svetainė
https://op.europa.eu/lt/home
Telefono numeris
+352 29 291
Pašto adresas

20, rue de Reims
2417 Luxembourg
Liuksemburgas

Socialiniai tinklai