Gå direkt till innehållet
EU:s interinstitutionella tjänster

Europeiska unionens publikationsbyrå

Publications Office of the European Union logo

Översikt

  • Uppgift: Stödja EU:s politik och publicera material från EU:s institutioner, byråer och organ.
  • Generaldirektör: Hilde Hardeman
  • Inrättad: 1969
  • Antal anställda: 615
  • Plats: Luxemburg
  • WebbplatsEU:s publikationsbyrå

Verksamhet

Publikationsbyrån är EU:s officiella utgivare av publikationer och information från EU:s institutioner, byråer och organ. På Publikationsbyråns webbplats hittar du bland annat EU-lagstiftning, publikationer, öppna data, forskningsresultat, meddelanden om upphandling och annan officiell information. 

Uppdraget är att stödja EU:s politik och tillhandahålla ett brett utbud av information i form av lättillgängliga data som kan vidareutnyttjas. Målet är att underlätta öppenhet, ekonomisk verksamhet och kunskapsspridning.

Målgrupper

Publikationsbyråns främsta målgrupp är allmänheten (privatpersoner och företag). 

Tack vare byråns arbete har allmänheten tillgång till ett brett utbud av officiell EU-information i form av tillgängliga, sökbara, kompatibla och återanvändbara data, vilket är viktigt i dagens datadrivna ekonomi. Publikationsbyrån stöder öppenhet, ekonomisk verksamhet, utvecklingen av modern teknik som artificiell intelligens och tillgång till kunskap i allmänhet. 

Det betyder att byrån spelar en viktig roll i flera av EU:s politiska prioriteringar: demokrati, ekonomi och digitalisering.

Se också

EUR-Lex – Ingång till EU-rätten

TED – Offentlig upphandling i EU

Cordis – EU-finansierade forskningsprojekt och resultat

EU Whoiswho – institutionskatalog

data.europa.eu – information från den offentliga sektorn från offentliga dataportaler i EU

Kurs om tillgänglighet

Kontakt

Europeiska unionens publikationsbyrå

Namn
Europeiska unionens publikationsbyrå
Webbplats
https://op.europa.eu/sv/home
Telefon
+352 29 291
Postadress
20, rue de Reims, 2417 Luxemburg, Luxemburg
Sociala medier