Glavni sadržaj
Međuinstitucijska služba EU-a

Ured za publikacije Europske unije

Publications Office of the European Union logo

Pregled

  • Uloga: podupirati politike EU-a i pružati izdavačke usluge institucijama, tijelima i agencijama EU-a
  • Glavna direktorica: Hilde Hardeman
  • Godina osnivanja: 1969.
  • Broj zaposlenih: 615
  • Lokacija: Luxembourg
  • Internetske straniceUred za publikacije EU-a

Čime se bavi?

Ured za publikacije Europske unije je službeni pružatelj izdavačkih usluga svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a. Zbog toga je središnja točka za pristup pravu EU-a, publikacijama, otvorenim podacima, rezultatima istraživanja, obavijestima o javnoj nabavi i drugim službenim informacijama. 

Njegova je misija podupirati politike EU-a i objavljivati širok spektar informacija kojima se može pristupiti i koje se mogu ponovno iskoristiti. Opći cilj je olakšati transparentnost, gospodarsku aktivnost i širenje znanja.

Tko ima koristi od toga?

Ciljna skupina kojoj je namijenjena djelatnost Ureda za publikacije je javnost (pojedinci i poduzeća). 

Zahvaljujući radu tog ureda, javnosti je dostupan širok spektar službenih informacija EU-a koje su pretražive, dostupne, interoperabilne i ponovno upotrebljive, što je od presudne važnosti u današnjem gospodarstvu koje se temelji na podacima. Ured za publikacije stoga podupire transparentnost, gospodarsku aktivnost, razvoj modernih tehnologija, kao što je umjetna inteligencija, te pristup znanju općenito. 

U tom smislu ima važnu ulogu u vezi s nekoliko političkih prioriteta EU-a: demokracijom, gospodarstvom i digitalnom transformacijom.

Više informacija

EUR-Lex – Pristup pravu Europske unije

TED – Javna nabava u Europskoj uniji

CORDIS – Istraživački projekti koje financira EU i njihovi rezultati

EU Whoiswho – Službeni imenik EU-a

Službeni portal za europske podatke – Informacije javnog sektora prikupljene na portalima s javnim podacima iz cijelog EU-a

Osposobljavanje o pristupačnosti

Kontakt

Ured za publikacije Europske unije (OP)

Ime
Ured za publikacije Europske unije (OP)
Internetska stranica
https://op.europa.eu/hr/home
Broj telefona
+352 29 291
Poštanska adresa
20, rue de Reims, 2417 Luxembourg, Luksemburg
Društvene mreže