Přejít na hlavní obsah
Interinstitucionální služby EU

Úřad pro publikace Evropské unie

Publications Office of the European Union logo

Přehled

  • Úloha: Podporovat politiky EU a poskytovat vydavatelské služby orgánům, institucím a agenturám EU
  • Generální ředitelka: Hilde Hardemanová
  • Rok zřízení: 1969
  • Počet zaměstnanců: 615
  • Sídlo: Lucemburk
  • Internetové stránkyÚřad pro publikace EU

Náplň činnosti

Úřad pro publikace Evropské unie je oficiálním poskytovatelem vydavatelských služeb všem orgánům, institucím a agenturám EU. Je tak ústředním bodem pro přístup k právním předpisům EU, publikacím, veřejně přístupným údajům, výsledkům výzkumu, oznámením o veřejných zakázkách a dalším oficiálním informacím. 

Jeho posláním je podporovat politiky EU a zveřejňovat širokou škálu informací v podobě dostupných a dále využitelných údajů. Zastřešujícím cílem je usnadnit transparentnost, hospodářskou činnost a šíření poznatků.

Kdo služeb využívá?

Produkce Úřadu pro publikace je určena primárně veřejnosti (jednotlivci i podniky). 

Díky práci úřadu má veřejnost k dispozici širokou škálu oficiálních informací EU v podobě dohledatelných, interoperabilních a dále použitelných údajů, což jsou pro dnešní ekonomiku založenou na datech prioritní. Úřad pro publikace tak podporuje transparentnost, hospodářskou činnost, rozvoj moderních technologií, jako je umělá inteligence, a přístup ke znalostem obecně. 

Hraje tedy významnou úlohu v několika prioritních politických oblastech EU: demokracie, hospodářství a digitální transformace.

Další informace

EUR-Lex – Přístup k právním předpisům EU

TED – Veřejné zakázky v Evropské unii

CORDIS – Výzkumné projekty financované EU a jejich výsledky

Whoiswho EU – Oficiální adresář pracovníků orgánů a institucí EU

EuropeanDataPortal – Údaje z veřejného sektoru získané z veřejných datových portálů v celé EU

Školení o přístupnosti

Kontakt

Úřad pro publikace Evropské unie

Jméno/Název
Úřad pro publikace Evropské unie
Internetové stránky
https://op.europa.eu/cs/home
Telefonní číslo
+352 29 291
Poštovní adresa
20, rue de Reims, 2417 Lucembursko, Lucembursko
Sociální média