Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Преглед

 • Роля: предоставяне на основани на факти съвети във връзка с основните права
 • Директор: Майкъл О'Флеърти
 • Създадена: 2007 г.
 • Брой на служителите: 105 
 • Местоположение: Виена (Австрия)
 • Уебсайт: FRA

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя независими, основаващи се на факти препоръки на вземащите решения на европейско и национално равнище, като по този начин допринася за по-добре информирани и целенасочени дебати, политики и законодателство в областта на основните права.

С какво се занимава

Агенцията съветва институциите на ЕС и националните правителства по въпросите на основните права, по-специално в следните области:

 • дискриминация;
 • достъп до правосъдие;
 • расизъм и ксенофобия;
 • защита на данните;
 • права на жертвите;
 • права на детето.

Агенцията подпомага по-ефективното утвърждаване и защита на основните права в целия ЕС. За целта тя се консултира и сътрудничи с партньорите си във връзка със:

 • събирането и анализа на данни и информация чрез социално-правни изследвания;
 • предоставянето на помощ и експертни становища;
 • комуникациите и повишаването на осведомеността за правата.

Кой има полза от това

FRA поддържа постоянно сътрудничество с институциите на ЕС и правителствата на страните членки, като им предоставя независими експертни съвети и анализ в областта на основните права. Тя е създала мрежи и е установила връзки с партньори на всички равнища, така че препоръките и изследванията ѝ да могат да достигат вземащите решения в националните правителства и ЕС.

FRA поддържа особено тесни работни отношения със:

Вижте също

Публикации и ресурси 

Изследователски проекти 

Годишна работна програма 

Многогодишна рамка за 2018-2022 г. 

Стратегически план на FRA за 2018—2022 г.

Предизвикателства и постижения 

Последни новини и прояви 

Контакт

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Име
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Уебсайт
http://fra.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699
Пощенски адрес
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Aвcтpия
Социални медии