Pāriet uz galveno saturu
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniedz ar faktiem pamatotus ieteikumus par pamattiesībām
 • Direktors: Maikls O'Flāhertijs
 • Dibināšanas gads: 2007
 • Darbinieku skaits: 105 
 • Atrašanās vieta: Vīne (Austrija)
 • Tīmekļa vietne: FRA

ES Pamattiesību aģentūra (FRA) Eiropas Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem sniedz neatkarīgus, ar faktiem pamatotus ieteikumus un tādējādi palīdz sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību aktus pamattiesību jomā.

Ko šī iestāde dara?

FRA konsultē ES iestādes un valstu valdības par pamattiesību jautājumiem, tādiem kā:

 • diskriminācija,
 • tiesu iestāžu pieejamība,
 • rasisms un ksenofobija,
 • datu aizsardzība,
 • cietušo tiesības,
 • bērnu tiesības.

Aģentūra tiecas panākt, lai visā ES pamattiesības tiktu vairāk atbalstītas un aizsargātas. Tālab tā turpinājumā minētajās jomās sadarbojas ar saviem partneriem:

 • sociāltiesiskie pētījumi ar mērķi vākt un analizēt informāciju un datus,
 • atbalsts un ekspertu konsultācijas,
 • saziņa un izpratnes veidošana par pamattiesībām.

Kas ir ieguvēji?

Pateicoties pastāvīgai sadarbībai ar FRA, ES iestādes un valstu valdības pastāvīgi saņem neatkarīgu ekspertu ieteikumus par pamattiesību jautājumiem un šo jautājumu analīzi. FRA ieteikumi un pētījumi sasniedz lēmumu pieņēmējus valstu valdībās un ES, pateicoties tīkliem un sakariem, kurus FRA izveidojusi ar partneriem visos līmeņos.

Pamattiesību aģentūra uztur īpaši ciešus sakarus ar:

Skatīt arī

Publikācijas un resursi 

Pētniecības projekti 

Gada darba programma 

 

Daudzgadu pamatprogramma 2018.–2022. gadam

Pamattiesību aģentūras stratēģiskais plāns 2018.–2022. gadam

Problēmas un sasniegumi pamattiesību aizsardzībā 

Jaunākās ziņas un pasākumi 

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Nosaukums
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Tīmekļvietne
http://fra.europa.eu/lv/
E-pasts
https://fra.europa.eu/lv/contact
Tālruņa numurs
+43 1 580 30 0
Faksa numurs
+43 1 580 30 699
Pasta adrese
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austrija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi